Erik Björkland Profile picture
Tvåbarnsfar, grafiker, konstnär + naturnära och relativt vettig. Min konst: @EBjorklandArt

Jun 29, 2018, 7 tweets

Har du barn OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

SD lägger 3 till 4 miljarder MINDRE på ekonomisk trygghet för barnfamiljer än regeringen.

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Ser du segregation som ett problem OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

SD lägger i sin budget 0 kronor, NOLL, på utgiften "åtgärder mot segregation".

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Är du lärare OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Äger du skog OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

@Skogsstyrelsen #skog
#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Söker du bostad som studerande OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Är du på väg ut i arbetslivet OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Vill du att Sveriges natur ska förvaltas och skyddas, OCH gillar Sverigedemokraterna?
Tänk ett varv till, @sdriks är #inteFörDig!

#svpol #val2018 #SD2018 #SDbudget

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling