Johan Lievens Profile picture
May 27, 2018 10 tweets 5 min read Twitter logo Read on Twitter
Een draadje voor @JMDedecker:
1. U klaagt aan dat er zoiets bestaan als een dag tegen de #homofobie, maar schept vervolgens lekker op met de Belgische realisaties – #homohuwelijk etc. – die er niet zouden zijn zonder doorgedreven activisme en politieke belangstelling.
2. U schept op over de Belgische realisaties én protesteert tegen bijkomende maatregelen. Daarmee toont u zich volstrekt onwetend wat de aanhoudende problemen betreft. Acceptatie is niet compleet. De geestelijke gezondheidscijfers van #LGBT+ jongeren zijn dramatisch.
3. U gooit alles op een hoopje: de strijd tegen homo- en transfobie, seksisme, racisme, andere discriminatie. Dat #seksismewet geen resultaat oplevert, is logisch: het is een juridisch gedrocht. Waarom citeert u die zaak? En niet die van Ihsane Jarfi, vermoord omdat hij homo is?
4. Uit seksismewet-flop afleiden dat er geen discriminatie meer zou zijn – en dat ook instrumenten die wél zouden werken, zoals #lokhomo’s en #lokvrouwen, onnodig zijn – is een absurde conclusie.
5. Tenzij de lokvrouwen en lokhomo’s een andere huidskleur hebben, zie ik niet hoe die maatregel aan #racisme linkt. Gegeven de moeilijke aanvaarding van homoseksualiteit in bepaalde bevolkingsgroepen zou de maatregel misschien net bepaalde ‘etnische’ groepen zwaarder 'treffen'.
6. U klaagt de situatie in het buitenland aan, maar doet dat met verdraaide cijfers. 26-tal landen aanvaarden homohuwelijk; 14-tal andere hebben geregistreerd partnerschap.
Als u zo geeft om de situatie in rest van de wereld, waarom verzet u zich dan tegen vlaggen en actiedagen?
7. Ik ben een groot verdediger van de #vrijheid v meningsuiting. U schrijft wat u wil. Hetzelfde geldt wat mij betreft voor Milo Yiannopoulos. Maar op twee punten verschil ik intens van mening mbt de quote die u hem toeschrijft:
i) full support & acceptance is nog niet gewonnen
ii) (ook) intolerantie tav andere bevolkingsgroepen is risico.
Geen enkele LGBT moslim, is ermee geholpen naast (soms moeilijke) strijd om acceptatie binnen moslimgemeenschap als LGBT, ook strijd om acceptatie als moslim binnen LGBT- en ruimere samenleving te moeten leveren.
7bis. Laatste inzicht werd me bijgebracht door Palestijnse (homo) vriend. Natuurlijk is er in Arabische wereld veel werk op vlak v LGBT-acceptatie. Maar gn enkele Palestijnse homo is ermee geholpen als we ogen sluiten, bv voor Gaza, "omdat ze daar gn homo-/mensenrechten kennen".
Follow up: I believe in @FaddyKhoury's approach to overcome challenges of lack of LGBT acceptance. I admire how he is using law as a tool for justice and how he deals with the challenges of 'his' communities -Palestinian & LGBT. Nuance&dialogue over generalizations&stereotypes.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Johan Lievens

Johan Lievens Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(