Huseyin KÜÇÜK Profile picture
Jun 27, 2018 65 tweets 21 min read Twitter logo Read on Twitter
ABD'nin ozellikle son donemde S.Arabistan, #Iran uzerinden sert bir dille verdigi tum mesajlarin altinda ki asil hedefi #Çin'dir..

Daha dogrusu petro-dolar ile petro-Yuan arasinda yasanan amansiz savaş..

Bu konuyu tum ayrintilariyla irdeleyerek
🔻#FLOOD'umuza🔻 baslayalim.
1-Çin ile ABD arasında yaşanan ekonomik hegemonya savaşı, 2018 yılının başlarından itibaren yeni ve daha etkili bir evreye girdi. 2000’lerden bu yana dünya hegemonyasında ekonomik üstünlüğü ele geçirmiş olan Çin, bu hegemonyasını pekiştirecek yeni adımlar attı.

#KiminBaşarısı
2-Trump,  Mart ayının ilk günlerinde, “çok aptalca olan ticaret anlaşmaları ve politikaları nedeniyle”, ABD’nin yıllık 800 milyar$ bütçe açığı verdiğini ve buna bir son vereceğini söyledi. Ardından, çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 ek gümrük vergisi getirdi..
3-Bu açıklama, asıl olarak Çin’i hedef alıyordu. Alınan karar, Çin’den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi anlamına geliyordu. Çin ise buna karşılık, ABD’den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyacağını açıkladı.
4-Çin’in böyle bir karşı tepki göstermesi elbette doğaldır. Şaşırtıcı olan, Dünya Ticaret Örgütü ve İMF gibi örgütlerinin, ABD’nin kararını yanlış bulduğunu açıklaması oldu. Bu örgütler ki, ABD’nin dünya hegemonyasının araçları olarak on yıllar boyunca faaliyet sürdürmüşlerdi.
5-Üstelik ABD ile Çin arasında yaşanan kriz, basit bir ticaret savaşı ya da gümrük duvarları sorunu değildir. Son aylarda Çin’in yaptığı bu tüm hamleler, dünyada “Petro-dolar” hegemonyasını yıkmakta, “Petro-yuan” döneminin başladığını net bir şekilde göstermektedir

#dolar
#Yuan
6-#dolar ilk olarak 1785 yılında ABD Kongresi tarafından ABD’nin resmi para birimi olarak kabul edildi. Sonrasında 20’den fazla ülke, ABD ekonomisi ile bağlantılı halde, kendi ülke para birimini dolar olarak belirledi.

#USD
#Historia
7-Doların dünya parası haline gelmesi Bretton Woods sistemi ile gerçekleşti. 1944 yılında, 2. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın artık sonu görünmeye başlamışken, ABD’nin küçük bir kasabası olan Bretton Woods’da, Birleşmiş Milletler’in Para ve Finans Konferansı düzenlendi.
8-Konferansa, SSCB önderliğindeki ülkeler hariç 44 ülke katıldı. Toplantıda 2. Emperyalist Savaş sonrasının ekonomik temelleri konuşuldu. Katılan ülkeler, ortak para olarak $'ı kabul ettiler.

Kendi para birimleri için de dolar esas alınarak bir kur saptanmasına razı oldular.
9-Sistem, doları altın karşısında sabitlemiş (1 ons altın= 35 $), ülkelerin ticaretlerinin $ üzerinden yapılmasını öngörmüştü.

Bu sistemde, ABD, ellerinde dolar rezervi olan diğer ülkelerin, bunları herhangi bir zamanda ABD’nin altınıyla değiştirebileceğinin garantisini verdi.
10-Böylece dünya dövizleri ABD dolarına, dolar ise altın karşılığına endekslendi.

Popüler söylemle “Amerikan Yüzyılı”nın, daha doğru bir ifade ile “Amerikan İmparatorluğu”nun başlangıcı, bu nedenle Bretton Woods anlaşması olarak kabul edilir.

#BrettonWoods
11-Bretton Woods sistemi kurulduğunda, dünya ticaretinin yaklaşık yarısı pound-sterlin üzerinden yürütülmektedir. 2. Emperyalist Savaş öncesi dünya imparatoru olan İngiltere, Bretton Woods ile dünya ticaretinin para birimiyle birlikte, imparatorluk tahtını da ABD’ye devretmiştir.
12-1960’ların sonlarına gelindiğinde dolar-altın garantörlüğünde aksamalar başladı.

ABD bütçe açıkları artıyor, ABD sanayisi zayıflıyordu. Bu koşullarda diğer ülkeler artık rezervlerindeki dolara karşılık ABD’den daha fazla altın talep etmeye başladılar.

#ateşolmayanyerden
13-ABD üzerindeki baskı, dönemin ABD başkanı Nixon’un 1971 yılında Bretton Woods anlaşmasını yok saymasını, altın-dolar çevrilebilirliğini askıya almasını getirdi.

Bu “Nixon şoku”nun ardından 1973 yılındaki petrol fiyatları şoku, dünya ekonomisinin çöküşünün ilanıydı.

#Nixon
14- $'a olan talebin korunması ABD ekonomisi için hayati önem taşıyordu. 1973'te, ABD ile S.Arabistan arasında, petrol ticaretinin $ ile yapılması konusunda bir anlaşma imzalandı. Böylece S. Arabistan, sadece ABD’ye değil, tüm ülkelere petrol satışını $ üzerinden yapmaya başladı.
15-Sonraki 2 yıl içinde, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ülkelerinin tümü bu anlaşmayı imzalamış, dünya petrol ticaretinin para birimi $ olarak sabitlenmiş oldu.
Karşılığında ABD, petrol üreticisi bu ülkelerdeki gerici monarşilerin iktidarının sürmesini garanti ediyordu.
16-Öncelikle, hangi ülke petrol almak isterse istesin, dolar kullanmak zorundadır; bu nedenle dünyada ABD doları ve ABD tahvillerine olan talep artmıştır.

Talebin artması ile böylece ABD, ihtiyaç duyduğu anda karşılıksız para basarak istediği kadar petrol alma olanağı kazandı.
17-ABD’nin dünya üzerinde ekonomik ve siyasi güç kurmasında, petro-dolar sistemi olağanüstü yardımcı bir araç olarak kullanıldı.

#OPEC üyesi Ortadoğu ülkeleri de bu sistemde gerici-baskıcı monarşilerini garanti altına almış oldular.

#MoneyTalks
18-Petrolün dolarla satılmasının, dünya ekonomisi üzerinde dört önemli etkisi vardır.

◼Birincisi, ABD kendi bastığı karşılıksız dolarlarla ihtiyacı olduğu sürece, istediği kadar petrol alabilir hale gelmiştir.

#Oil
19-◼Ikincisi, belli bir ekonomik altyapısı ve üretimi olan ülkelerin neredeyse tamamı, sanayide gereken enerji için petrolden faydalanıyor.

Bu nedenle, dolarla işi olsun ya da olmasın, petrole ulaşmak isteyen her ülkenin dolar rezervine sahip olması gerekiyor.
20- ◼Üçüncüsü, dolar rezervine sahip olmak için, petrol tüketicisi ülkelerin, dünya ticaretinde daha fazla mal ihraç etmesi ve borçlanması gerekiyor.

Bu ticaret de ABD’nin belirlediği kriterlerle ve koşullarda yapılıyor.

#exportation
21- ◼Dördüncüsü, petrol tüketicisi ülkeler ekonomik, mali ve sanayi konusunda zayıf ve bağımlı yapıda oldukları için, ellerindeki dolar rezervlerini ABD ve AB bankalarında değerlendiriyorlar.
Bu da ABD’nin bu ülkeler üzerindeki ekonomik-siyasi-askeri gücünü daha da pekiştiriyor
22-Böyle bakıldığında, dolar, ABD’nin dünyayı kontrol altında tutma araçlarından birisi, hatta en önemlisidir.

Bunun için doların etkisini zayıflatmaya dönük her adım, ABD için savaş nedeni sayılıyor.

#Warriors
23-Bugüne kadar bunun sayısız örneğini gördük. Petrol ticaretini $ dışında bir kurdan yapacağını açıklayan her petrol ülkesi, ABD’nin saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

Kaddafi petrolü euro ile satmak istediği ve Rusya ile Çin şirketlerine alan açtığı için Libya yerle bir edildi
24-Irak işgali başlamadan hemen öncesinde, Kasım 2000’de Saddam Hüseyin, Fransa ve Almanya ile euro üzerinden petrol satış anlaşması imzalamıştı. 2003’teki işgalin hemen ardından Irak’ın euro hesapları dolara çevrildi ve Irak petrol anlaşmalarında yeniden $'a dönüldüğü duyuruldu.
25- Venezüella, 2000’lerin başında petrolü artık $'la satmayacağını açıklayan ülkelerdendi. 2002’de başarısız bir ABD darbesi girişimiyle karşı karşıya kaldı; ABD’nin 15 yıldan fazla süren sistemli baskılarının ardından Chavez öldürüldü. Venezüella üzerindeki baskılar ise bitmedi
26-İran ise bu konuda çok daha ileriye gitti. 2011'de euro ile satış yapacağı bir petrol borsası kurdu. 2012’de başka para birimlerini kullanarak satış yapacağını ilan etti. Son olarak geçtiğimiz Mart ayının başında, ithalatta dolar kullanımını tamamen yasakladı. 

#IranProtests
27-ABD, İran’a karşı sayısız yaptırım kararı aldı,aldırdı;pek çok kez İran’ı doğrudan tehdit etti; son olarak nükleer anlaşmayı iptal etti.

Sonuçta bu ülkelerin her biri, $ konusunda aldıkları kararlar ardından ABD’nin doğrudan askeri müdahalesi ya da yaptırımları ile karşılaştı
28-Ancak geçen zaman içinde, ABD gerçek ekonomik gücünü kaybetti.

Hegemonyasını, askeri gücü ve karşılıksız bastığı paralarla sürdürmeye devam etti. #Afganistan’da, Irak’ta, Suriye’den savaşlarını karşılıksız bastığı dolarlarla finanse etmeyi başardı.

#KarsiliksizPara
29-Dünya üzerinde karşılıksız trilyonlarca dolar para dolanıyor. Ve bu “rahatlık”, petro-dolar sisteminden güç alıyor.

Petro-dolar sistemi sürdüğü, dünya ekonomisi doları kullanmaya devam ettiği sürece kendini koruyabilir.
30-İşte bu nedenlerden dolayi, ABD doların hakimiyetine dönük her adımı büyük bir saldırganlıkla karşılıyor.

Çin’in son dönem hamleleri de, bu sisteme en büyük ve nihai saldırı anlamına geliyor.

Ancak Ekonomik üstünlük artık Çin’in..!

#TradeWar
31-Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi haline geldiği, 2015 yılında resmi olarak kayıtlara geçti. Buna göre, 2015 yılında ABD’nin GSYH’si 17,95 trilyon $'ken, Çin’in GSYH’si 20,00 trilyon $ ulaştı. Ve bu rakamlar her geçen gün Çin’in lehine, ABD’nin aleyhine değişmeye devam ediyor
32- 2.Dunya Savaş’ın ardından ABD, dünya ekonomisinin % 50’sini oluşturmaktaydı. 1980’de bu rakam %22’ye geriledi.

Çin’in son 30 yılda krizlerden etkilenmeden sistemli biçimde artan büyüme rakamlarını koruması, ABD’nin dünya ekonomisindeki payını %16’ya kadar düşürdü.
33-Bugün ABD ekonomisinin yüzde 20’si üretime dayanır. Yüzde 80’i ise banka sistemleri, faiz, para basma gibi parasal kaynaklardan gelir.

ABD ihtiyaç duyduğu sürece para basabildiği için, kendisini ekonominin gerçek kriterlerinden azade sayar.
34-Bugün dünyada üretilen mal ve hizmetlerin toplamı 72 trilyon$ değerindedir. Yani dünyanın gerçek serveti 72 trilyon $'dır. Dünya genelinde dolaşımda olan doların miktarı ile 600 trilyon $ ..

Yani dünya genelinde dokuz kat dolar fazlası bulunuyor.

#Fed
#USD
#BenYaptimOldu..!
35- ABD, dünya pazarlarındaki ekonomik üstünlüğünü giderek kaybetmektedir. Bunun bir nedeni doların karşılıksız ve giderek güvenilmez para haline gelmesidir.

Diğeri ise, ABD’nin üretim gücünün her geçen gün biraz daha zayıflamaya devam etmesidir.
36-Diğer taraftan Çin uzun zamandır dünyanın bir numaralı ihracatçısıdır. Bu ihracatın“ucuz ve kalitesiz” mallar üzerinden yapıldığı iddiası, Amerikan kara propagandasıdır.

Çünkü Çin’in ucuz
üretimi kadar, yüksek teknoloji ürünü ve son derece kaliteli üretimi de soz konusudur.
37-Çin’in üstünlüğü, ele geçirdiği her çeşit ürünün teknolojisini hızla çözüp, daha ucuz olarak üretebilmesidir.

Üstelik dünyanın her tarafından Çinli mühendisler, öğrendikleri her yeni bilgiyi, edindikleri her üstünlüğü, hızla kendi ülkelerine aktarmaktadırlar.

#BeyinGocugu
38-Diğer taraftan Çin, son yıllarda dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı konumuna ulaşmıştır.

Hiç bir #OPEC ülkesi, bu en büyük alıcısını kaybetmek istemez. Bu nedenle, en büyük alıcının, kendi alışveriş kurallarını koyması da son derece anlaşılır bir durumdur.
39- Çin’in yükselişin artık durdurulamaz olduğunun farkedilmesinden bu yana Çin’in, resmi para birimi yuanı düşük tutmaya çalıştığı bilinir.

Çünkü düşük kur, Çin’e ihracat avantajı sağlamaktadır. Dünyanın en büyük ihracatçısı olmasında, “ucuzluk” öncelikli belirleyen olmuştur.
40-Ancak artık Çin’in bu politikasını değiştirmeye başladığı Ve dünya ekonomisinde yuanın hakettiği yere ulaşması için harekete geçtiği görülüyor.

#İMF, 2015’te yuanın döviz kuru sepetine dahil edilmesine karar verdi. Böylece yuan, İMF’nin para sepetindeki 5. para birimi oldu..
41- #İMF’ye üye ülkeler, ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, #dolar, #euro, #yen ve #sterlin'den oluşan sepet içindeki para birimlerinden biri ile borçlanabiliyor.

Bu karar, Yuan'ın uluslararası kabul görmesinde son derece önemli bir adım oldu.
42- Çin’in petrol ithalatının yüzde 55’i Ortadoğu’dan gerçekleşmekte. Bu da ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve İran’dan sağlanmaktadır.

İran’a yönelik ambargo sırasında, İran’ın en fazla petrol ve doğalgaz ihraç ettiği ülke Çin olmuştur.

#China #Oil
43-Çin, İran’dan yaptığı petrol ithalatının karşılığını para olarak ödeyemediği için, onun nükleer aktivitelerini desteklemek, İran’da altyapı yatırımları yapmak gibi adımlar atmıştır.

1990’lardan bu yana Çin, İran’da köprüler, yollar, barajlar v.b. inşa etmektedir.
44-Çin benzer bir ilişkiyi petrol zengini diğer Ortadoğu ülkeleri ile de kurmaktadır.

Mesela Irak’ın petrol altyapısına ilişkin önemli yatırımları vardır ve günümüzde Irak’taki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50’sine yakinini gerçekleştirmektedir.

#Iraq
45-Suudi Arabistan’la ilişkileri ise biraz daha karmaşıktır. Suudi Arabistan’ın en büyük alıcısı konumundadır Çin.

Mekke’de raylı sistem inşaatından Suudi Arabistan’ın en büyük alüminyum fabrikasına kadar çok çeşitli yatırımları vardır.

#SaudiArabia
46-Suudi yönetimi içinde, özellikle Kral Selman’ın başa gelmesinden bu yana, petro-dolar sisteminin sonsuza kadar devam edemeyeceğini, Çin ile ilişkileri güçlendirmek gerektiğini savunanlar artmıştır.
Ve son bir yıldır, petrolü yuanla satma konusunda görüşmeler sürdürülmektedir.
47-Petrol fiyatlarının düşmesinin Suudi ekonomisinde yarattığı krizi çözmek isteyen yönetim, dev petrol tekeli #Aramco’nun çok küçük düzeyde hissesini halka açmaya karar verdi.

Yüzde 5’lik hisse satışı bile Suudi ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak durumda..
48-Ancak bu hisselerin Çin’in eline geçmesi ihtimali, petrol ticaretinde çok köklü değişiklikler yaratacak, petro-dolar ayağının çökmesine neden olacaktır.

Çin’i, Rusya ve İran’a kaptırmak istemeyen Suudi Arabistan, yuan üzerinden petrol ticaretini başlatmaya da sıcak bakiyor.
49-Son aylarda Suudi prenslerine dönük operasyonlar, gözaltılar, servetlerine el koymalar, doğrudan Çin ile ilişkilerdeki bu yönelimle ilgilidir.

Kraliyet ailesinin Çin’e yakın olan kesimi tasfiye edilmektedir.
50-Keza, S.Arabistan’daki son dönemde peşpeşe gelen “demokratikleşme” adımları bile bu konuyla bağlantılıdır.

ABD, Suudi Arabistan’a desteğini artırmasını kendi halkına kabullendirmek için bir makyaj operasyonu yapmakta, S.Arabistan’ın değiştiği imajını yaratmaya çalışmaktadır.
51-Şimdi gelelim asil meseleye:

Çin, geçtiğimiz Mart ayı sonunda dünya enerji piyasalarında kırılma yaratacak çok önemli bir adım daha attı.
Uluslararası Şanghay Borsası’nda ilk defa Çin para birimi #yuan üzerinden petrol anlaşmaları dönemini başlattı.

#NSMQ2018
52- 26 Mart’ta başlayan satışın ilk üç saatinde, 15.4 milyon varil petrol, eylülde teslim edilmek üzere el değiştirdi. Çin’in kurduğu bu borsada yalnızca yuan değil, altın da kullanılıyor.
53-Şimdilik yapılan işlemin düzeyi küçük görülebilir. Ancak Çin, bir başlangıç yaptı. Petro-doların sarsılmaz olmadığını gösterdi.

Rusya, İran, Venezüella gibi güçlü ilişkilerinin olduğu ülkelerle ticaretinde zaten bir süredir yuan kullanıyor.
54-Boylece Çin'in Hem dünya ekonomisindeki yeri, hem petroldeki yüksek tüketim gücü, uluslararası para biriminde de belirleyici olmasını kaçınılmaz kılıyor.

◼Çin ekonomisinde son bir yıla damgasını vuran, çok önemli iki gelişme var.

#BirÖzürYeter
55-Birincisi, Mayıs 2017’den itibaren Modern İpek Yolu (Kuşak ve Yol) inşasında son derece önemli adımlar atıldı.

Asya, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu’yu, kara, deniz ve demiryolları ile bir ağ gibi saran ve dev kıtanın ekonomisini Çin’e bağlayan bir proje bu.

#silkroad
56- 2017’deki toplantıya 144 ülke katıldı ve bugün 67 ülke bu İpek Yolu ticaretinin kapsamı içinde.

Bu sayının giderek de artacak. Dünya GSYİH’nin yaklaşık 1/3 oluşturan ülkeleri kapsayan bu projenin, yıllık ek 2,5 trilyon$ değerinde yeni bir ticaret oluşturması hedefleniyor.
57-Çin mallarını Avrupa’nın, Afrika’nın en uç noktalarına, en ücra köşelerine kadar ulaştırmayı hedefleyen ve böylece Çin’in ekonomik hegemonyasını dünya üzerinde hakim kılmaya çalışan bu proje, her gün biraz daha ilerliyor, yayılıyor.

#Ipekyolu
58- ◼İkincisi, merkezi bir örgütlenmeye, uzun dönemli plan yapmaya yatkın devlet yapısı ve 3 trilyon dolarlık rezervleri, Çin’in son derece önemli,teknolojik ve stratejik atılımlar yapmasını kolaylaştırıyor.
59-Mesela yapay zeka, kuantum bilgisayarı, uzay araştırmaları, genetik mühendisliği gibi stratejik alanlarda, Çin devleti doğrudan araştırmaları finanse ediyor, destekliyor, bu alanlardaki çalışmalara cok onem veriyor ve güçlendiriyor.

#QuantumTechnologies
#Space
60-Bu koşullarda, Çin’in dünya hegemonyası kaçınılmaz biçimde güçlenirken, yuanın da buna uygun biçimde güç kazanması, petro-dolar sistemini yıkması, dünya ticaretinde giderek daha etkin hale gelmesi sadece bir süreç işidir; üstelik cok da uzun bir süreç de değildir.
61-ABD,‘90’lı yıllarda Sovyet blokunun dağılmasından da güç alarak tüm dünyayı kendi açık pazarı ilan ederken “küreselleşme”nin,“dünya ekonomisi”nin bayraktarlığını yaparken, bugün içe kapanmayı, gümrük duvarlarını yükseltmeyi, korunmacı önlemleri artırmayı savunmasi bosuna degil
62-Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşı da bu korunma çabasının bir parçası.

Ama ekonomide her zaman Marksist “kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası” işler. Ekonomisi eskiyen, güç kaybeden ABD’nin, buna karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. Savaşın galibi, şimdiden bellidir..!
63-Iste bu mihvalde ve ekonomik savaslar icerisinde Turkiye'nin cok dikkatli olmasi elzem..

Yonunu nereye doneceginin kararini artik vermek zorunda.

Ekonomik ve jeopolitik politikalarini tekrardan gozden gecirip bu baslayan kuresel ekonomik savasta adimlarini saglamlastirmali.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Huseyin KÜÇÜK

Huseyin KÜÇÜK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hkucuk_28

Sep 9, 2018
1-Yunan ordusu, Pasaport’tan karaya çıkmış, #İzmir Metropoliti Hrisostomos, "evlatlarım, ne kadar Türk kanı içerseniz, o kadar sevaba girersiniz" diyerek, yere kapanmış, ilk ayak basan Yunan albayının çizmelerini öpüyordu...

#9Eylül
2-İnce, uzun boylu, siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya, aniden...
Elinde revolver! Bastı tetiğe..

Anladılar ki, tek kişi! Sarıverdiler etrafını, ilk süngüyü iman tahtasına sapladılar, sonra neresine denk gelirse, orasına..

Şehit olmuştu, Hasan Tahsin.
3- İstanbul Hükümeti, "bu tür şayialara ehemmiyet vermeyin" diyordu, hálá...

"Teori ile pratiğin kesiştiği insan" ise kararını vermişti... 

"Vakit tamam" dedi, "Anadolu’ya geçiyoruz..."

Böyle başladı macera.
Read 18 tweets
May 25, 2018
💸💰Dünyada para sisteminin nasıl çalışır, bunu bilmeden kölelik sistemini anlayamaz ve gerçeği idrak edemezsiniz. Şimdi dilimiz döndüğünce bu konuyu irdelemeye çalışalım.

🔻#Flood🔻

Hayirli Cumalar
1-Basit bir soru ile başlayalım:
Para nedir?
Para = Emek + Zaman = Özgürlük
Yani para, özgürlüğünüzü cebinizde taşımanızı sağlayan bir araçtır.
Çünkü paranın içinde, harcadığınız emeği ve zamanı depolar, sonra da onunla başkalarınınkini satın alabilirsiniz.
2-Paranızı sizden haksız biçimde ve sürekli olarak alan birileri varsa, bunun doğurduğu kesin sonuç sizin bir KÖLE, paranızı alanın da EFENDİ'niz olduğudur. Bu iş hükümetler ve merkez bankalarının beraber kurdukları bir tezgahla yapılır.
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(