Dew República Cat Profile picture
Jul 24, 2018 22 tweets 28 min read Twitter logo Read on Twitter
Thread by @comuni_cats: "Catalonia - Right to self-determination.
All peoples have the right to self-determination. comunicats.cat/catalunya-dret… translation into English in this [THREAD]
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
threadreaderapp.com/thread/1021448…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
La unitat d’Espanya és permanentment indivisible i indissoluble?
24 països s’han independitzat del Regne de Castella/Regne d’Espanya al llarg dels últims cinc segles
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
Òbviament Espanya no va reconèixer mai el dret a l’autodeterminació de cap d’aquests països i mai va acceptar un exercici d’autodeterminació ordenat i pacífic.
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
Aquests elements justifiquen que per raons històriques els catalans puguin voler recuperar la sobirania que els va ser arrabassada, així com el dret a l’autodeterminació.
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana
El dret a la lliure determinació és un dret polític part dels drets fonamentals més bàsics i és constitutiu de la mateixa naturalesa humana
comunicats.cat/catalunya-dret…
El 30 de setembre del 2005, el Parlament va aprovar de manera solemne l’Estatut de Catalunya més ambiciós de la història. Aprovat en referèndum el 2006, va patir multitud de retallades i una esporgada definitiva per part del Tribunal Constitucional (TC)
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
El PP va presentar un recurs al TC q 4 anys després va donar per bo un Estatut que no era el que els catalans havien votat
Va anul.lar 14 articles i en va reinterpretar 27
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
Més de quaranta lleis catalanes han estat recorregudes al Tribunal Constitucional espanyol des de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia del 2006
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
Un dels casos més greus és la llei social suspesa pel Constitucional “de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica“
Llistat: esquerra.cat/ca/lleis-tomba…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights
“La Unió Europea es basa en tres pilars: la democràcia, l’estat de dret i els drets humans. Quan ignores l’autodeterminació, estàs violant els tres”
@Alfreddezayas
comunicats.cat/catalunya-dret…
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia
Conclusió de l'Informe de l’expert independent de les Nacions Unides, Alfred-Maurice de Zayas:
"Espanya s’ha obligat internacionalment a complir amb el dret d’autodeterminació, sense posar-hi cap reserva.”
comunicats.cat/catalunya-dret…
#SelfDeterminationCatalonia
Cada dia hi ha més suport internacional pel dret d’autodeterminació de Catalunya
Seguirem fins a aconseguir-ho, sense defallir, fins al final
Perquè ens correspon
Catalan Self-Determination (subt. en anglès)
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
International law allows unilateral indy / El dret internacional permet la
independència unilateral
ideasforeurope.eu/news/internati…
Coppieters Foundation
vimeo.com/176285441
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
Five Lies They Tell to Deny Self-Determination. English
(Les cinc falsedats amb què intenten negar el dret d’autodeterminació)
tinyurl.com/ybxncllr
#RepublicOfCatalonia #SelfDeterminationCatalonia #RepúblicaCatalana #HumanRights #DRETS #SelfDetermination
Vies per a l’autodeterminació – Informe per una Comissió d’experts internacionals
exteriors.gencat.cat/web/.content/0…
@threadreaderapp unroll please
Catalunya. No es pot negar a la gent el dret a l’autodeterminació, fins i tot si els intel·lectuals hi renuncien.

Faro di Roma (M. Castellano)
Traduït per @HaedusCrabittu

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dew República Cat

Dew República Cat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(