Max V Karlsson Profile picture
Aug 28, 2018 25 tweets 5 min read Twitter logo Read on Twitter
SVERIGEDEMOKRATERNA I STOCKHOLM producerar filmklipp under dold avsändare, där innehållet ska se ut som journalistik. Det är ett jäkla otyg, och en del av deras arbete inför #val2018. 1/
Make no mistake. Det här är propaganda från SD, gjort för att se ut som neutral rapportering där politiker får lajva journalister. #fakenews 2/
"Nutid TV" är en Facebooksida och ett youtubekonto för "virala klipp" och fördjupande intervjuer. Vid både första och andra anblick kan sidan verka som vilken som helst, och ingenstans redovisas partipolitiska kopplingar. 3/
Sidan drivs och finansieras i själva verket av Sverigedemokraterna i Stockholm, och samtliga som medverkar är antingen avlönade politiker eller tjänstemän (eller båda) för SD. Klippen har tusentals visningar och hundratals delningar. 4/
Parantes: lol på att till och med coverbilden är samma foto
Kort utgörs verksamheten av att de dels gör intervjuer med Sverigedemokratiska politiker om sakfrågor från en studio i Gamla Stan, dels "virala klipp" med vinklade frågeställningar. Inget nämns om hur personerna som "intervjuar" känner de medverkande. 5/
I ett av klippen medverkar Jimmie Åkesson, och det är uppenbart att partiledningen vet om satsningen. Han presenteras i informationstexten under klippet som "Sveriges näste statsminister". 6/
"Nutid TV" verkar inte fommas som ett registrerat varumärke eller bolag, men "ansvarig utgivare" nämns i slutet av några (inte alla) klipp. Personen är Sverigedemokraternas förstanamn i Stockholm, Peter Wallmark. 7/
I nästan varje klipp syns Johan Tireland och Linnea Vinge, som presenteras som "reportrar". 8/
Tireland är kommunpolitiker för SD i Upplands Bro, han har förtroendeuppdrag för Ungsvenskarna i Stockholm och han är avlönad politisk sekreterare för SD i stadshuset.

Mer läsning om honom hittar ni här:

>> expo.se/2014/11/d%C3%B… 9/
Linnea Vinge är till vardags sverigedemokratisk politisk sekreterare, och innehar höga förtroendeuppdrag i både Ungsvenskarna och SD. Hon är bland annat Vice Ordförande för SD i Stockholm. 10/
Hon är även gift med Henrik Vinge, som fram till alldeles nyligen var partiets presschef. Han medverkar i ett klipp på "Nutid TV", och några kopplingar redovisas inte. 11/
I intervjun säger Henrik att det skrivs mer om politik idag. Han hänvisar till att det finns fler ”alternativa medier” och en gråzon med innehåll ”på gränsen mellan opinionsbildning-journalistik”. Ironin att han medverkar i just ett sådant bluffprogram verkar gå helt förbi. 12/
Sidan har en serie som heter "du betalar notan" där det bland annat står att regeringen "medvetet mörkar kostnaderna för massinvandringen" och där de säger att kostnaden är "Tio Nya Karolinska plus moms" med en bild på Annika Strandhäll i bakgrunden. 13/
Ovanstående påstående lämnas så klart helt utan eventuell källa eller vidare specificering. När SD ville redovisa kostnader för massinvandringen år 2004 såg det ut så här: 14/
De har också publicerat reportage utanför modulhus för nyanlända. I ett klipp där Tireland bara benämns som "reporter" ringer han upp "ansvarig politiker" för ett modulhus i Örby och säger att de inte får tag på personen. 15/
Tireland är alltså själv aktiv kommunpolitiker, och anställd i Stadshuset - inte reporter eller journalist. 16/
Sidan har flera timmar innehåll, här följer en kort kommentar kring ett mindre urval.

I det första klippet som ligger på youtubekanalen gör Tireland en dramatisk läsning av citat från bland annat Fatemeh Khavari, och i bakgrunden spelas en marschversion av nationalsången. 17/
Det vinklas så att det ska se ut som att Ung i Sveriges sittstrejk är ett reellt hot mot det svenska samhället, och både Vinge och Tireland konstaterar i efterföljande "diskussion" vad som är sant och falskt i vad som ska verka som oberoende journalistik. 18/
Vinge säger sedan att det är "uppenbart" att Khavari inte agerar själv utan med någon form av dold uppbackning, som hjälp att skriva sina tal, och Tireland säger att det är svårt att se skillnad på Ung i Sverige och Ung Vänster. 19/
De säger att "framtiden kanske kommer att uppdaga detta" och går sen vidare.

Pfft.

Klippet fortsätter med att Linnea Vinge är "reporter" på stan och bland annat frågar folk om det är rätt eller fel "att ensamkommande får förtur i bostadskön".

20/
Ett återkommande inslag är att Dick Erixon från konservativa slasksidan Samtiden får "reflektera". Det framgår inte huruvida satsningen är ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Samtiden. 21/
Sidan har ingen text om vilka som står bakom under fliken "om", och inte heller några regler över hur kommentarer ska se ut. I kommentarsfälten hittar du enkelt den vanliga sverigedemokratiska blandningen av grov rasism, konspirationsteorier och anspelningar på våld. 22/
De har i flera klipp filmat demonstranter. Sidan verkar sakna utgivningsbevis. Om klippen är tagna från annan som publicerat framgår inte då inga källhänvisningar listas. Det är oklart om studion i Gamla Stan hyrs av Sverigedemokraterna i Stockholm, eller annat bolag/aktör. 23/
Jag har försökt att nå Sverigedemokraterna i Stockholm på olika sätt, och de har sett mina meddelanden på Facebook, men inte svarat.

24/24.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Max V Karlsson

Max V Karlsson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KarlssonMax

Jul 22, 2018
Kort tråd om en aktiv gren av slipsrasisternas internationella förbindelser. 1/
Förra veckan hölls ännu en protest för att den högerextrema "medborgarjournalisten" Tommy Robinson ska släppas från fängelset. Han greps efter att ha rapporterat detaljer från ett pågående domstolsärende (som domaren befäst med restriktioner) och dömdes till 13 mån i fängelse. 2/
Tommy, eller Stephen Christopher Yaxley-Lennon som han egentligen heter, var redan villkorligt frigiven.

Under demon förra veckan talade bland annat Debbie Robinson, som av Hope Not Hate listas som en av den europeiska counter-jihadrörelsens absolut viktigaste figurer. 3/
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(