Feela Good Man 2 Profile picture
Aug 31, 2018 8 tweets 9 min read Twitter logo Read on Twitter
Blev just censurerad för denna tweet

Någonting som svider? #svpol #malmö #sweden #sverige #marknad @nya_moderaterna #ekpol #MEDval2018 #val2018 #SD2018

De 2 sista inläggen som förklarar kapitalism

DE CENSURERADE MIG FÖR ATT JAG FÖRKLARAR MARKNAD
Inlägget där censuren gick på

Det förstör deras #socioekonomiska teser när det dyker upp en #hemlös #toppexpert i #itpol

Det ska inte existera

Det är tänkt att du ska köra taxi eller någonting, vet inte vad imbecilerna vill

#svpol #sweden #sverige #marknad #val2018 #marknad
För att bevisa socioekonomiska teser försöker de med alla sorters trick

Till exempel att ge tågkort och bilar till flyktingar men jag får inte lov att sköta mina ärenden

Det är tänkt att saker ska hända i längden, att man spränger upp sig själv eller nått
#svpol #val2018
Om man inte är nazist så är man psykopat

Tro aldrig att de får slut på sätt att sänka en på om man går tillbaka i leden

Man är helt enkelt #toppexöert i #itpol eller vad ni nu jobbar med, omkring folk och socialister som har #skattestöld som intresse

#svpol #SD2018 #MEDval2018
Censurerad igen se #test14222243 @parscale censored AGAIN for explaining tax theft #MAGA #konservative
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Feela Good Man 2

Feela Good Man 2 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(