Burak Kadercan Profile picture
Sep 16, 2018 9 tweets 2 min read Twitter logo Read on Twitter
Devrim, devrim, neymiş bu devrim? Sol tarafından romantize edilse de düz anlamı: “hakim siyasi-sosyal-ekonomik yapıyı *parçalayıp* yeniden inşa etmek.” Bu bağlamda Erdoğan bir devrimci midir? *Parçalamak*ta bir usta olduğu kesin, maalesef yeniden inşa ile inşaat aynı şey değil. +
+Aynı bağlamda #MustafaKemalAtatürk gerçek bir devrimci diyebiliriz. Siyasi-sosyal-ekonomik alanlarda hakim yapıyı (halk arasında bilinen adıyla Osmanlı) parçalamış, yeniden inşa etmiştir. Vizyonunun etkileri Türkiye ile sınırlı kalmamış, Orta Doğu & Pakistan’a kadar yayılmıştır+
+ Max Weber [modern] devleti “meşru organize şiddeti monopolize eden bir yapı” olarak tanımlar, Ernest Gellner ise ulus-devleti “meşru eğitimi monopolize” eden bir güç. Devrimciler “eğitimin” gücünün farkındadır, “yeniden inşa” için eğitimi baştan yaratmaya giderler... +
+ Bu bağlamda Mustafa Kemal’in alfabeyi değiştirmesi bir tesadüf veya düşünülmeden alınmış bir karar değil. İlham da Fransız Devrimi. Devrimciler Fransa’da “takvim”i bile değiştirirler. Tarihin “ilk yılını” saltanatın kaldırıldığı 1792 olarak alırlar. Köklü değişim nedir... +
+Mustafa Kemal alfabeyi neden değiştirir? Devrim bunu gerektirir. Bir gecede eğitim hayatında hakim olan “din alimleri”, hacılar, hocalar artık okuma-yazma bile bilmeyen cahillere dönüşür. Sen var istemek eğitim, sen öğrenecek yeni alfabe, onu da ulema & uzantıları artık veremez+
+ Kısaca, yeni alfabe Mustafa Kemal’e meşru eğitimi monopolize etme imkanı verir. Tabi tek amaç bu değil, Latin alfabesiyle (aslında copy-paste değil, Türkçü bir yorum) Batı’ya dönük bir nesil yaratmak da amaçlanmıştır. Tabi yan etkileri var... +
+Yeni alfabenin asıl yan etkisi “dedelerin mezar taşını okuyamamak” değil. Arapça & Arap alfabesini kutsallaştıran bir kesimin bu hamleyi “dine saldırı” olarak göstermesi. Bu kesim “alfabemizi değiştirdiler” olarak asıl duyarlılığı maskeler, ama Arap alfabesi zaten *bizim* değil+
+ Kısaca: Mustafa Kemal eğitim-öğrenim sisteminin yapısını söktü, yerine yenisini inşa etti. Erdoğan’ın usta bir yapı sökücü. Fakat sökülen yapıyı yeniden inşa etme konusunda başarısı tartışmaya açık. Şu an gözüken: yeni sistem “vasatlığın kutsallaştırılması” üzerine kuruluyor +
+ Son olarak: vasatlığın kutsallaştırılması, vasatlığın kutsallaştırılması, neymiş bu vasatlığın kutsallaştırılması? Açıklamaya çalıştım:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Burak Kadercan

Burak Kadercan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BurakKadercan

Oct 5, 2018
Anlat bakalım o “ileri geri” şeyleri. Ben de merak ettim şimdi.
Mesela bunun gibi “ileri geri şeyler” mi?

Bak bu da olabilir. İngilizce, sövmüş olabilir miyim acaba?

Read 5 tweets
Oct 3, 2018
Stratejik çalışmalar 101: ilk olarak klasik kuramcılar okunur: Clausewitz & Sun Tzu, opsiyonel: Mao. Sun Tzu öneriler verir, fakat neden bu önerilere uyulması gerektiğini açıklamaz: “X Y Z yap, A B C yapma, zafer senin olacaktır.” Clausewitz çok daha farklıdır, okuması da zor. +
+ Sun Tzu kendini bir “usta” olarak tanımlar, bizdeki “hocaların hocası.” Ustanın bilgeliği sorgulanmamalıdır, dediklerini yapmanız yeterli. Clausewitz her söylediğinin altında yatan mantığı açıklama yoluna gider: “X yap, çünkü A, Y yapma, çünkü B.” Okuması neden zor? +
+ Clausewitz erken 19 yy Avrupa düşünsel bağlamında yaşar (rasyonel düşüncenin başlangıç/altın çağı), “Almanlığını” konuşturur (ağır dil). Aynı zamanda kitabı (On War) bitiremeden ölür, eşi tamamlar. Ölmeden şunu yazar: bitiremeden ölürsem karmaşık gelebilir, benim suçum değil +
Read 117 tweets
Oct 3, 2018
Unutturulmaya çalışılan: Osmanlı Devleti kendi kendine yıkılmamıştır. Osmanlı’yı İngiltere veya Fransa da yıkmamıştır, Sevr ile “kontrollü egemenlik” tanımışlardır. Osmanlı Devleti’ni yıkan #MustafaKemalAtatürk’tür. Yerine #TürkiyeCumhuriyeti’ni kurmuştur. Gerisi algı operasyonu.
+ #MustafaKemalAtatürk aynı zamanda Osmanlı’ya Müslüman dünyasında meşruiyet sağlayan Halifelik’i kaldırmıştır. Tekkeleri, zaviyeleri kapatmış, Ezan’ın Arapça okunmasını yasaklamıştır. Mustafa Kemal’i “Osmanlı’nın devamı” olarak görüyorsanız sadece hayal görüyorsunuz.
Kendinize bir sorun: “dedelerimizin mezar taşlarını neden okuyamıyoruz?” Dürüst olabilirseniz tek cevabı var: #MustafaKemalAtatürk. Mustafa Kemal’in harf devrimiyle amaçladıklarından *birisi* de Osmanlı’yı “gömmekti.” Peki, yasalar, kanunlar nereden geldi? Osmanlı mı, Batı mı?
Read 7 tweets
Sep 30, 2018
Algı operasyonu nedir, nasıl icra edilir. Örnek verelim. Burada 3 alt-mesaj var:
1) Türk-*Rus* dosttu
2) İnönü bir salaklık yaparak dostluğu bozdu
3) Sinsi Amerika büyük oyun kurdu

Fakat vasatlık kendini ele veriyor. Kronolojide saçmalanmış. Önce okuyun, sonra açalım & yayalım +
+ Vasatlık:
1) İnönü Almanlarla gizli anlaşma yaptı (tamam diyelim)
2) Sovyetler Berlin arşivlerine girince öğrendi, Türk-*Rus* dostluğu bozuldu. Berlin Muharebesi: 16 Nisan-2 Mayıs 1945
3) ABD dostluk bozulunca *Şubat* 1945’te TR’ye çöktü

Demek ki ABD’nin zaman makinesi varmış.
+ Bu kısım fazla açık olmamış. Kısaca: Sovyetler’in Berlin arşivlerine girmesi 1945 Nisan/Mayıs öncesinde imkansız. Anlatılan masala göre arşive giren Sovyetler “dost” Türkiye’ye “küsüyor,” sinsi ABD de *dostluk çökünce* TR’ye çöküyor. Fakat zamanda geri gidip 😂 Şubat 1945’de. +
Read 5 tweets
Sep 27, 2018
Ekonomide “yerli ve milli” dönemi: AKP yapısal reformlar için *Amerikan* danışma şirketi McKinsey ile anlaştı.

O sırada paralel evrende: McKinsey, Boston Group, Bain, Boaz-Allen vb‘de çalışmış yüzlerce Türk geri döndü, çözüm de “yerli ve milli.” gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2018/0…
“O sırada paralel evrende: McKinsey, Boston Group, Bain, Boaz-Allen vb‘de çalışmış yüzlerce Türk geri döndü, çözüm de ‘yerli ve milli.’”

Tabi bizim evrende bu arkadaşlar dönse “zihinleri iğfal edilmiş Amerikan devşirmeleri/ajanları” olarak görülecekti.

Sonra neden #BeyinGöçü?
+ #McKinsey, McKinsey, neymiş bu McKinsey? Kısaca: özel şirketlere danışmanlık veren bir Amerikan firması. Boston Group ve Bain gibi firmalarla danışmanlık sektörünün önde gelenlerindendir. Genelde ne yapar? Zararını durdurmaya, karını arttırmaya çalışan şirketlere danışmanlık +
Read 10 tweets
Sep 25, 2018
#OperationRedSea is like an action Chinese buffet. So far, I watched naval combat, maritime rescue, full-scale urban warfare, desert fighting, hand-to-hand, tank-on-tank, drone strikes, #Fortnite-style village battle royale, #FastAndFurious car chase, and still 20 minutes to go.
I spoke too soon. #OperationRedSea also features wingsuit flight in lines of Transformers, Dark of the Moon. I also forgot to mention extended sniper duel, #AmericanSniper-style. And some might argue that the movie contains *some* Chinese propaganda, especially for the navy.
In retrospect, I find #OperationRedSea truly lacking in one department: there was no dog fight in lines of #TopGun. OK, there was a gunship sequence that got my hopes up about a #BlueThunder (or #AirWolf) gunship/chopper dog fight, but it didn’t happen.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(