OnderzoeksgroepKafka Profile picture
Oct 2, 2018 16 tweets 6 min read Twitter logo Read on Twitter
/1 In de #AIVD publicatie 'Rechts-extremisme in Nederland' staan herkenbare ontwikkelingen en iets opvallends. Eerst het herkenbare: Toename zelfvertrouwen bij confrontaties met links. Een confrontatie in 2007 te #Uitgeest was daarin een kantelpunt. Zie volkskrant.nl/nieuws-achterg…
/2 De toename van social-media gebruik in plaats van het gebruik van (besloten) internetfora, het relatief kleine aantal mensen dat de kern van extreemrechtse organisaties vormt en de opleving van activiteiten sinds 2014/2015 zijn ook bekend.
/3 Met betrekking tot dat laatste: Vergelijk maar eens het aantal acties van 2013 met dat van 2016. Zie kafka.nl/demonstratieov…
/4 De door de AIVD beschreven grote fascinatie voor vuurwapens bij extreemrechts speelt al jaren. Wij schreven er in 2011 over. Zie kafka.nl/wapens-bij-ext…
/5 Op het moment dat rechtsextremisten wat serieuzer op dit gebied actief worden, grijpt de overheid in. Dat bleek bijvoorbeeld in 2007 (kafka.nl/arris-de-bruin…), 2011 (kafka.nl/leden-ulfhedna…) en onlangs (kafka.nl/extreemrechtse…)
/6 Dat rechtsextremisten legaal over een vuurwapen wensen te beschikken blijkt onder meer uit Facebook-bericht uit 2017 van extreemrechtse veteraan Marcel Hoogstra
/7 Hoogstra is sinds de oprichting van deze organisatie bijzonder enthousiast over #Erkenbrand. Over deze club schrijft de AIVD uitgebreid. Niet over de Erkenbranders die (stellen dat ze) vuurwapens bezitten, maar over hun poging racisme te normaliseren.
/8 Meer over Erkenbrand op kafka.nl/erkenbrand-alt…
/9 Als het racistische en intellectueel gebrachte gedachtegoed van alt-right (waarvan Erkenbrand de NL vertegenwoordiging is) doorsijpelt naar het openbaar bestuur, dan 'is dat een bedreiging voor de Nederlandse democratische rechtsorde' aldus de AIVD.
/10 En dan nu het opvallende. Tussen Erkenbrand en #ForumvoorDemocratie #FvD liggen verschillende verbanden. FvD behoort in de ruime zin tot het openbaar bestuur van NL. FvD houdt zich (net als Alt-Right) actief bezig met het normaliseren van racisme.
/11 Of FvD voor deze publicatie door de AIVD is onderzocht is onduidelijk, maar het leggen van dit verband zou wel legitiem zijn. En noodzakelijk omdat deze partij een (potentiele) bedreiging vormt voor de democratische rechtsorde.
/12 Dat het normaliseren van racisme en discriminatie ('agressiever en opruiender discours') gecombineerd met een steeds breder toegankelijk gewelddadig rechts-extremistisch gedachtegoed gevaarlijk is geeft ook de AIVD aan. Dit kan volgens hen tot geweld leiden.
/13 Een van de voorbeelden van geweld die de AIVD noemt (op blz 16) is een vuurwerkbom die in 2015 bij de woning van een Somalisch gezin werd geplaatst. Wat de AIVD niet vermeldt is dat de dader #Wilders betrekt in zijn bedreiging en motivatie
/15 De publicatie van de AIVD geeft blijk van een goed inzicht op de extreemrechtse beweging van Nederland. Het benoemen van de #PVV en #FvD passen prima in deze analyse, maar dat laat de AIVD echter na.
(slot) Door dit na te laten kan het normaliseren van discriminatie en racisme ongestoord doorgaan, wat een gemiste kans is voor het bevorderen van de democratische rechtsorde. Bekijk het rapport zelf op kafka.nl/publicaties/re…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with OnderzoeksgroepKafka

OnderzoeksgroepKafka Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(