Burak Kadercan Profile picture
Oct 3, 2018 7 tweets 2 min read Twitter logo Read on Twitter
Unutturulmaya çalışılan: Osmanlı Devleti kendi kendine yıkılmamıştır. Osmanlı’yı İngiltere veya Fransa da yıkmamıştır, Sevr ile “kontrollü egemenlik” tanımışlardır. Osmanlı Devleti’ni yıkan #MustafaKemalAtatürk’tür. Yerine #TürkiyeCumhuriyeti’ni kurmuştur. Gerisi algı operasyonu.
+ #MustafaKemalAtatürk aynı zamanda Osmanlı’ya Müslüman dünyasında meşruiyet sağlayan Halifelik’i kaldırmıştır. Tekkeleri, zaviyeleri kapatmış, Ezan’ın Arapça okunmasını yasaklamıştır. Mustafa Kemal’i “Osmanlı’nın devamı” olarak görüyorsanız sadece hayal görüyorsunuz.
Kendinize bir sorun: “dedelerimizin mezar taşlarını neden okuyamıyoruz?” Dürüst olabilirseniz tek cevabı var: #MustafaKemalAtatürk. Mustafa Kemal’in harf devrimiyle amaçladıklarından *birisi* de Osmanlı’yı “gömmekti.” Peki, yasalar, kanunlar nereden geldi? Osmanlı mı, Batı mı?
Zamanında Mustafa Kemal ve İnönü’ye açıkça “iki ayyaş” diyenlerin bugün Atatürk’e sığınmalarını nasıl açıklıyorsunuz? Açıklayamazsınız. Çaresizlikten Mustafa Kemal’i yıktığı devletin, Osmanlı’nın devamı olarak görmek istiyorsunuz. Kolay gelsin. İşiniz zor.
Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’ne karşı isyan başlatmış, muvaffak olup Osmanlı’yı yıkmıştır. Misak-ı Milli çerçevesinde de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Eğer başarılı olamasa Osmanlı tarafından tarihin en büyük haini olarak gösterilecekti. Hakkında ölüm fermanı verilmişti.
Osmanlı bir “ulus devlet” değildi, olmayı da amaçlamadı. Mustafa Kemal’in amacı seküler, yüzünü Orta Doğu değil Batı’ya dönmüş bir ulus devlet kurmaktı. Harf, dil, tarih, eğitim, kanun, kıyafet devrimleri bu yüzden. Bu vizyonu beğenmeyebilirsiniz, sizin tercihiniz, ama gerçek bu.
Mustafa Kemal’in harf, dil, tarih, eğitim, kanun, kıyafet devrimlerini zamanında sabah akşam eleştiren, kötüleyen kesimin günümüzde çaresizlikten Atatürk’e sığınmak zorunda kaldığını göremiyor musunuz? Çelişkiyi nasıl çözecekler? “Atatürk Osmanlı’nın devamı” diyerek.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Burak Kadercan

Burak Kadercan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BurakKadercan

Oct 5, 2018
Anlat bakalım o “ileri geri” şeyleri. Ben de merak ettim şimdi.
Mesela bunun gibi “ileri geri şeyler” mi?

Bak bu da olabilir. İngilizce, sövmüş olabilir miyim acaba?

Read 5 tweets
Oct 3, 2018
Stratejik çalışmalar 101: ilk olarak klasik kuramcılar okunur: Clausewitz & Sun Tzu, opsiyonel: Mao. Sun Tzu öneriler verir, fakat neden bu önerilere uyulması gerektiğini açıklamaz: “X Y Z yap, A B C yapma, zafer senin olacaktır.” Clausewitz çok daha farklıdır, okuması da zor. +
+ Sun Tzu kendini bir “usta” olarak tanımlar, bizdeki “hocaların hocası.” Ustanın bilgeliği sorgulanmamalıdır, dediklerini yapmanız yeterli. Clausewitz her söylediğinin altında yatan mantığı açıklama yoluna gider: “X yap, çünkü A, Y yapma, çünkü B.” Okuması neden zor? +
+ Clausewitz erken 19 yy Avrupa düşünsel bağlamında yaşar (rasyonel düşüncenin başlangıç/altın çağı), “Almanlığını” konuşturur (ağır dil). Aynı zamanda kitabı (On War) bitiremeden ölür, eşi tamamlar. Ölmeden şunu yazar: bitiremeden ölürsem karmaşık gelebilir, benim suçum değil +
Read 117 tweets
Sep 30, 2018
Algı operasyonu nedir, nasıl icra edilir. Örnek verelim. Burada 3 alt-mesaj var:
1) Türk-*Rus* dosttu
2) İnönü bir salaklık yaparak dostluğu bozdu
3) Sinsi Amerika büyük oyun kurdu

Fakat vasatlık kendini ele veriyor. Kronolojide saçmalanmış. Önce okuyun, sonra açalım & yayalım +
+ Vasatlık:
1) İnönü Almanlarla gizli anlaşma yaptı (tamam diyelim)
2) Sovyetler Berlin arşivlerine girince öğrendi, Türk-*Rus* dostluğu bozuldu. Berlin Muharebesi: 16 Nisan-2 Mayıs 1945
3) ABD dostluk bozulunca *Şubat* 1945’te TR’ye çöktü

Demek ki ABD’nin zaman makinesi varmış.
+ Bu kısım fazla açık olmamış. Kısaca: Sovyetler’in Berlin arşivlerine girmesi 1945 Nisan/Mayıs öncesinde imkansız. Anlatılan masala göre arşive giren Sovyetler “dost” Türkiye’ye “küsüyor,” sinsi ABD de *dostluk çökünce* TR’ye çöküyor. Fakat zamanda geri gidip 😂 Şubat 1945’de. +
Read 5 tweets
Sep 27, 2018
Ekonomide “yerli ve milli” dönemi: AKP yapısal reformlar için *Amerikan* danışma şirketi McKinsey ile anlaştı.

O sırada paralel evrende: McKinsey, Boston Group, Bain, Boaz-Allen vb‘de çalışmış yüzlerce Türk geri döndü, çözüm de “yerli ve milli.” gazeteduvar.com.tr/ekonomi/2018/0…
“O sırada paralel evrende: McKinsey, Boston Group, Bain, Boaz-Allen vb‘de çalışmış yüzlerce Türk geri döndü, çözüm de ‘yerli ve milli.’”

Tabi bizim evrende bu arkadaşlar dönse “zihinleri iğfal edilmiş Amerikan devşirmeleri/ajanları” olarak görülecekti.

Sonra neden #BeyinGöçü?
+ #McKinsey, McKinsey, neymiş bu McKinsey? Kısaca: özel şirketlere danışmanlık veren bir Amerikan firması. Boston Group ve Bain gibi firmalarla danışmanlık sektörünün önde gelenlerindendir. Genelde ne yapar? Zararını durdurmaya, karını arttırmaya çalışan şirketlere danışmanlık +
Read 10 tweets
Sep 25, 2018
#OperationRedSea is like an action Chinese buffet. So far, I watched naval combat, maritime rescue, full-scale urban warfare, desert fighting, hand-to-hand, tank-on-tank, drone strikes, #Fortnite-style village battle royale, #FastAndFurious car chase, and still 20 minutes to go.
I spoke too soon. #OperationRedSea also features wingsuit flight in lines of Transformers, Dark of the Moon. I also forgot to mention extended sniper duel, #AmericanSniper-style. And some might argue that the movie contains *some* Chinese propaganda, especially for the navy.
In retrospect, I find #OperationRedSea truly lacking in one department: there was no dog fight in lines of #TopGun. OK, there was a gunship sequence that got my hopes up about a #BlueThunder (or #AirWolf) gunship/chopper dog fight, but it didn’t happen.
Read 4 tweets
Sep 24, 2018
Özet geçelim: AKP toplumsal bir tepkiden korkuyor, daha doğrusu toplumsal tepkinin tetikleyebileceklerinden. “Önleyici” bir strateji olarak kendisini eleştirebilecek kitleleri “şeytanlaştırmak” için “kitlesel paranoya”yı kurumsallaştırıyor. Neden?... sabah.com.tr/yazarlar/bolge…
+AKP kitlesel deliliği, paranoyayı kurumsallaştırarak kitlelerin sesini yalıtmaya devam ediyor. İntiharlardan işçi protestolarına AKP’nin anında ve aşırı tepki vermesinin sebebi ise endişe. Sesiniz çıkıyorsa “sihirli” kelimeler yapıştırılıyor: dış güçler, büyük oyun, vatan haini+
+ Kısaca: AKP’nin davranışları artık “güç zehirlenmesi” olarak açıklanamaz. Asıl motivasyon: korku, endişe. Hannah Arendt’in dediği gibi, güç ve şiddet/baskı birbirlerinin zıttıdır, birisinin mutlak olduğu yerde diğeri var olmaz. AKP güç kaybettikçe şiddet ve baskıya yöneliyor.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(