[1] Man-made Global Warming (#MMGW) is een hardnekkige mythe. Do the math!
[2] #MMGW is een van oorsprong wetenschappelijke these, die al jarenlang agressief wordt gepromoot door een linkse kongsi van politiek, milieuorganisaties en media. Daarbij wordt geen tegenspraak geduld.
[3] Een groot deel van het bedrijfsleven heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen en zich er ook maar bij aangesloten. Dat is het resultaat van een soort maatschappelijke chantage. Zouden die bedrijven dat niet doen, dan kunnen ze rekenen op...
[4] ... boycots, protestacties, verbale agressie en een continue stroom aan negatieve publiciteit.
[5] Je hoeft niet doorgestudeerd te hebben om te begrijpen dat het dan als bedrijf moeilijk wordt om het hoofd boven water te houden. Dan maar mee doen met de algehele verdwazing, zodat er tenminste nog iets aan kan worden verdiend.
[6] Hoog tijd om eens wat afstand te nemen. Hoog tijd ook om nuchter de rekening op te maken over deze door de politiekcorrecten zo bejubelde #MMGW-theorie, de doctrine dat de aarde gevaarlijk snel zou opwarmen als gevolg van menselijk handelen. Resultaat: Hel en verdoemenis!
[7] Wat houdt Man-Made Global Warming (#MMGW) of Anthropogenic Global Warming (#AGW) ook alweer precies in?

Het is een wetenschappelijke these gebaseerd op een soort drietrapsraket. Die luidt als volgt:
[8] #MMGW #AGW

1) De aarde warmt op en dat leidt tot allerlei rampspoed voor de mensheid.

2) De belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de toename van CO2 in de atmosfeer.

3) De belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 is menselijke activiteit.
[9] #MMGW barst van de onzekerheden en wordt momenteel op alle fronten onderuit gehaald door de feitelijke waarnemingen.

Ik ga nu een toelichting geven, stap voor stap.
[10] Stelling 1 (de eerste trap): De aarde warmt op en dat leidt tot allerlei rampspoed voor de mensheid.

Is dat wel zo? #dtv
[11] Dat een eventuele verhoging van de gemiddelde temperatuur op aarde per definitie tot rampspoed zal leiden is allerminst gezegd. Het is echter wel duidelijk dat daardoor allerlei zaken geleidelijk zullen veranderen. Dat hoeft echter niet altijd ten kwade te zijn.
[12] Het zal een complexe mengeling aan gevolgen hebben, waaronder naast negatieve ook vele positieve, zoals: het ontstaan van meer agrarische mogelijkheden in streken waar het nu te koud is en makkelijker kunnen delven van wegens permafrost nu moeilijk bereikbare grondstoffen,
[13] En minder jaarlijkse temperatuurslachtoffers onder de mensen wereldwijd (want extreme koude kost meer mensenlevens dan extreme warmte) en een kleinere behoefte aan energie om mensen te verwarmen.

usatoday.com/story/weather/…
[14] En kortere en zodoende energie besparende scheepvaartroutes (door het verdwijnen van ondoordringbare ijsmassa’s) en een verrijking van de biodiversiteit in de nu nog gematigd koude streken, enzovoort, enzovoort.

spectator.co.uk/2013/10/carry-…
[15] Het is hierbij goed te bedenken dat het in het verleden op aarde tientallen miljoenen jaren lang veel warmer is geweest dan nu, terwijl het leven op aarde toen floreerde. Het is dus niet allemaal kommer en kwel wat ons te wachten staat, mocht de aarde daadwerkelijk opwarmen.
[16] Dit is het eerste punt waarop de #MMGW-theorie faalt.

Over naar Stelling 2 (de tweede trap): De belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde is de toename van CO2 in de atmosfeer.
[17] De CO2-concentratie in de lucht is de afgelopen jaren gestaag gestegen. Als CO2 de hoofdoorzaak van de opwarming van de aarde zou zijn, zoals #MMGW beweert, dan zou de gemiddelde temperatuur op aarde dus navenant verder gestegen moeten zijn.
[18] omdat metingen van onafhankelijke mondiale meetsystemen niet een stijging maar juist wat afvlakking hebben laten zien kunnen we concluderen dat CO2 kennelijk niet de belangrijkste drijfveer achter recente wereldwijde temperatuurverandering is geweest. cfact.org/2016/01/26/mea…
[19] Blijkbaar hebben andere (deels onbekende) factoren een veel groter effect op het verloop van de temperatuur. De invloed van CO2 moet in elk geval minder dan 50% zijn geweest. Laten we veronderstellen dat CO2 toch nog een effect van 45% heeft gehad...
[20] ... maar dat dit méér dan teniet is gedaan door 55% invloed van andere factoren.

Botte pech!

Hoe het ook zij, ook hier blijkt uit de praktijkcijfers, dat #MMGW kennelijk is gebaseerd op een onjuiste aanname.

Dit is het tweede punt waarop MMGW faalt.
[21] Sowieso was er gedurende het hele bestaan van de aarde nooit een lineaire relatie tussen CO2 en de gemiddelde temperatuur op aarde. Als er al een relatie is, dan is die absurd grillig.
[22] Tot zover stelling 2! 😱

Over naar Stelling 3 (de derde trap): De belangrijkste oorzaak van de toename van CO2 in de atmosfeer is menselijke activiteit.
Even een korte eetpauze; ik ga straks verder. 😉
[23] Slechts ca. 3% van alle CO2 in de lucht is gevolg van menselijk handelen, d.w.z. verbranden fossiele brandstoffen, industriële processen en veranderend landgebruik. De rest is puur natuur: uitgestoten door oceanen, flora, fauna, vulkanen, enzovoort.

wattsupwiththat.com/2014/07/29/epa…
[24] Het is daarom nogal discutabel te veronderstellen dat antropogene uitstoot de belangrijkste reden voor het stijgende CO2-gehalte in de atmosfeer zou zijn. Temeer daar de CO2-concentratie al een grillig verloop kent zolang als de aarde bestaat.
[25] Ook gedurende de lange tijd dat er nog geen mens op aarde te bekennen was.

Het lijkt dan ook behoorlijk megalomaan om te veronderstellen dat de mens momenteel van doorslaggevende invloed is op de CO2 concentratie in de lucht.

#MMGW #AlGore
[26] Conclusie: De #MMGW-theorie schiet over de gehele linie tekort. Het is een full frontal fail gebleken. En met zeer veel onzekerheden. Zij zou door weldenkende rationele mensen nooit als grondslag worden gebruikt voor het nemen van allerlei verregaande beleidsbeslissingen.
[27] Beslissingen zoals het doen van kostbare uitgaven, waarvan het uitermate onzeker is of ze iets oplossen, voor zover er überhaupt iets op te lossen valt. De enige zekerheid die we hebben is dat zij zullen leiden tot enorme belastingverhogingen.
[28] Dit alles plaatst de CO2-emissiehandel, conform #Kyoto, in een uiterst twijfelachtig daglicht. Deze handel in virtueel leed vloeit rechtstreeks voort uit de #MMGW- theorie. Jaarlijks worden wereldwijd voor tientallen miljarden euro’s aan rechten op CO2-uitstoot verhandeld.
[29] Het doel hiervan is om fictieve rampen in de verre toekomst te vermijden. Onheil dat alleen bestaat in de verknipte fantasieën van bezeten politici, milieuactivisten en journalisten.
[30] Als het aan klimaatalarmisten ligt dan zullen CO2-reductie-afspraken steeds strakker worden aangehaald en verder worden uitgebreid. Dit zal leiden tot de grootste zinloze kapitaalvernietiging uit de geschiedenis van de mensheid. Alleen de grote banken worden hier beter van.
[31] #MMGW: de waanzin samengevat in één alinea!
[32] Noem het sociaal, noem het betrokken, noem het goed bedoeld. Maar heb a.u.b. niet de pretentie hiermee de aarde van de ondergang te redden.
[33] Het is en blijft een opzichtige, immorele en zinloze verkwisting van geld op een schaal die niet te bevatten is. Geld dat ook met een hogere effectiviteit aan allerlei andere maatschappelijke doeleinden besteed had kunnen worden.

[34] De paranoia regeert. Waar gaat dit eindigen?

#MMGW #AGW #climatechange #globalwarming #CO2

[35] Tot zover dit draadje van @Percolator_HNJ. Voor al uw sterke koffie.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Percolator ⚓฿💎

Percolator ⚓฿💎 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Percolator_HNJ

Sep 27, 2018
Zojuist hoorde ik op @NPORadio1 hoe @WouterZwart verslag deed van de zaak #Kavanaugh (= benoeming van de door #Trump voorgedragen redelijk conservatieve kandidaat voor de Supreme Court, die tevens de steun heeft van oud-president #Bush) ivm zeer recente aanklachten tegen hem.
2/ Drie vrouwen zijn opgestaan om te protesteren tegen de op handen zijnde benoeming van #Kavanaugh omdat ze 35 tot 40 jaar geleden (toen allen incl. de vermeende dader nog tieners waren) op schoolfeestjes seksueel zouden zijn mishandeld door de kandidaat voor de Supreme Court.
3/ In mijn ogen deed Wouter zijn verslag voor 95% vanuit het perspectief van de Democraten. Hij liet na om de volgende nuanceringen aan te brengen ...
Read 10 tweets
Jan 1, 2018
[1] De christendemocratische #ÖVP van Sebastian Kurz werd de grootste partij bij de verkiezingen in #Oostenrijk op 15 oktober 2017. Maar ook de rechtse #FPÖ van Heinz-Christian Strache, de Oostenrijkse evenknie van de #PVV, boekte verkiezingswinst. telegraaf.nl/nieuws/812684/…
[2] Strache (#FPÖ) en Wilders (#PVV) hebben al langere tijd goede banden. Samen met o.a. Front National (#FN) van Marine le Pen en vormen FPÖ en PVV de #ENF-fractie in het Europees parlement.

nieuws.nl/algemeen/20130…

europa-nu.nl/id/vjutef4bpfw…
[3] Na de verkiezingen deed #Kurz wat hij moest doen: hij formeerde een rechts kabinet van #ÖVP en #FPÖ, in het belang van #Oostenrijk.
Read 16 tweets
Dec 17, 2017
[1] Veel gutmenschen zien met leedvermaak toe hoe, in hun woorden, Forum voor Democratie de #PVV “leeg eet”. De welbespraakte Thierry Baudet slaagt erin om, wat veel politici van de gevestigde orde maar niet lukte, de PVV uit te hollen. Tenminste zo zien veel linkse mensen dat.
[2] En daar genieten die politiek-correcten intens van, gezien alle berichten, columns, commentaren, tweets, etc. over dit onderwerp. “Halleluja! Eindelijk zijn we van die nare Wilders af.” Die verwachting en hoop klinkt door in al hun reacties.
[3] Wat ze echter niet snappen is, dat wat iedereen met een gezonde dosis verstand wel ziet, namelijk dat het voor de juichende linkse massa een pyrrusoverwinning zal blijken te zien. Dat zit zo:
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(