Bruno van Wayenburg Profile picture
Jul 5, 2018 20 tweets 8 min read Twitter logo Read on Twitter
de tweetstorm die terugkwam, deze keer netjes gebundeld zoals het heurt:
lichte en zware voorwerpen vallen even snel, dacht Galileo al (als je even buiten de luchtweerstand rekent)
1/20
gek eigenlijk: andere natuurkrachtenkrachten dan de zwaartekracht -magnetische krachten, statische elektriciteit- werken helemaal niet zo.
2/20 #equivalentieprincipe
Hoe zwaarder een voorwerp, hoe harder zwaartekracht trekt. Dat is de zware massa. Maar ook: hoe zwaarder een voorwerp, hoe trager het op gang komt, dat is de trage massa. #equivalentieprincipe
3/20
Zware massa is toevallig hetzelfde als trage massa, dus ze compenseren voor elkaar. Daarom valt een kilo lood zo snel als een kilo peren. Dit is het #equivalentieprincipe #ohnonotagain
4/20
Helemaal niet toevallig, zegt Einstein. Zwaartekracht is niet een echte kracht, dat lijkt alleen maar zo. Eigenlijk is het allemaal meetkunde: dingen volgen rechte paden in de ruimtetijd, maar de ruimtetijd is zelf gekromd.
5/20
Dat krommen wordt veroorzaakt door alles met massa: de zon of de aarde, maar ook neutronensterren en zwarte gaten.
6/20 #equivalentieprincipe
Alle voorwerpen volgen ruimtetijdpaden op dezelfde manier, dus daarom vallen alle voorwerpen op dezelfde manier.
7/20
Case closed? Nou nee, want in extreme gevallen kweekt massa nog meer massa. Een neutronenster is zo zwaar en compact, dat er flink wat energie in de ruimtetijdkromming zit.
8/20
Dat geeft weer extra massa, wat voor meer kromming zorgt, enzovoort: deze zelfgekweekte zwaartekracht heet 'zelf-zwaartekracht'
9/20
Blijft het #equivalentieprincipe daarbij ook overeind? De formules van de relativiteitstheorie geven daar eigenlijk geen goede reden voor
10/20
Toch is het zo, volgens onderzoek van Anne Archibald, Nina Gusinskaia, Jason Hessels et al in #Nature nature.com/articles/s4158…#equivalentieprincipe 11/20
Met radiotelescopen keken ze naar een neutronenster, lid van de driedubbelster PSR J0337+1715 in het sterrenbeeld Stier, op 4200 lichtjaar afstand.
12/20
De neutronenster is supercompact: 1,44 maal de massa van de zon in een bol van 20 kilometer. Een theelepeltje weegt 6,5 miljard ton.
13/20
Daaromheen draait een 'gewone' witte dwerg (dwerg 1), een ster die veel kleiner is dan de zon.
14/20
Op een afstandje draait daar nog een witte dwerg (dwerg 2) omheen. Je kunt ook zeggen: dwerg 1 en de neutronenster draaien rondjes om elkaar, vrij vallend in het zwaartekrachtsveld van dwerg 3.
15/20
Stel: de neutronenster schendt het equivalentieprincipe, dus de zware en trage massa zijn niet gelijk. Dan zou je dat merken een wiebelen in de banen van dwerg 1 en de neutronenster.
16/20
Archibald et al maten 27.194 radiopulsen van de neutronenster met radiotelescopen, waarmee ze de bewegingen van de neutronenster konden bepalen op 30 meter nauwkeurig.
17/20
Wat bleek: geen gewiebel. Ook voor een supercompacte neutronenster, met een fikse zelf-zwaartekracht, geldt: zware massa is trage massa.
18/20
Het #equivalentieprincipe blijft overeind. Lichte en zware voorwerpen vallen op dezelfde manier. Zelfs neutronensterren.
19/20
Oh ja, alles nog eens rustig nalopen in het Nature-artikel? nature.com/articles/s4158…
mijn animatie voor @ASTRON_NL
… (ook met NL ondertiteling)
persbericht Astron astron.nl/node/1489
brunovanwayenburg.nl/brunovanwayenb…
20/20

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Bruno van Wayenburg

Bruno van Wayenburg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(