AVS Profile picture
Aug 12, 2018 19 tweets 5 min read Twitter logo Read on Twitter
1. കേരളത്തിന്റെ 40% വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീക്ഷണി നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്, എല്ലാ വർഷവും വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ആണുണ്ടാകുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ താറുമാറാകും.വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണത്തിനും ജലവിനിയോഗത്തിനുമായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ് #KeralaFloods2018
2. അതിനാൽ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പഞ്ചവത്സര പദ്ധിതികളുടെ കാലയളവിൽ XI (2007-2012), XII (2012-2017), ഭാരത സർക്കാർ രണ്ട് പ്രധാന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
1. ഫ്ലഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം FMP.
2. ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ ആന്റ് മാനേജ്മെന്റ്.(ഫ്ലഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സ്കീം)
3. FMP-യുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു 517 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി, ₹12174 കോടി അനുവദിച്ചു.
2016 മാർച്ച് വരെയുള്ള രേഖകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിന് അംഗീകാരം കിട്ടിയ 4 പദ്ധിതികൾക്കു ₹279.74 കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്തത് ₹118.9 കോടി പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധിതികൾ ഒന്നുമില്ല.
4. കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ 10 കൊല്ലത്തോളമായി FMPപദ്ധിതികളായ KEL1, KEL2, KEL3, KEL4 എന്നിവയ്ക്കായി ഇതുവരെ പ്രാഥമിക പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് പോലും
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. MS സ്വാമിനാഥൻ, ചെന്നൈ IIT, പീച്ചി Engg റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ട് എന്നിവർ പഠനങ്ങൾ നടത്തിന്നല്ലാതെ പുരോഗതിയില്ല
5. 61 അണക്കെട്ടുകളിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളായി ഇതുവരെ ഡാം സുരക്ഷക്കും ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആവശ്യമായൊന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രധാനമായി
എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ EAP
ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ DMP
ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് O&M
6. ഒരു ഡാം അപകടപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കി സ്പിൽവേ വഴി വെള്ളം ഒഴികിയാലോ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നലോ എതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകുമെന്നും എവിടെയൊക്കെ വെള്ള പൊക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നു എത്രയടി വെള്ളം പൊങ്ങുമെന്നുമുള്ള കൃത്യമായ രേഖ EAP യിൽ ഇനൻഡേഷൻ മാപ് തെയ്യാറാക്കുന്നതു വഴി ലഭിക്കും. ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഉപകരിക്കും
7. സംസ്ഥാനത്തെ 61 അണക്കെട്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഡാം ബ്രേക്ക് അപഗ്രഥനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സത്യം എല്ലാവരും മനസിലാക്കണം മുല്ലപ്പെരിയാറിനെക്കുറിച്ചും മീഡിയ പറയുന്നതും മന്ത്രിമാർ പറയുന്നതും വ്യകതമായ ഒരു ധാരണയുമില്ലാതെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം.
8. കേരളത്തിൽ 39 ലക്ഷം ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ 14.70 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂപ്രദേശം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീതിയിൽ ആണ്. എന്നിട്ടും അധികൃതർ നോക്കുകുത്തികൾ ആയി ഇരിക്കുന്നു, ജലവൈദ്യുത പഠനം നടത്തുന്നതിനും വെള്ളപ്പൊക്ക മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമയരേഖ പോലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.
9. അതിനു പകരമായി ജലവിഭവ വകുപ്പും ഡാം അതോറിറ്റികളും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡും അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാനും ആധാർ കാർഡും, GST പോലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെ വിമർശിക്കാനും ബുദ്ധി ജീവി ചമയനും നടന്നാൽ കേരളത്തിലെ കാര്യം നടക്കില്ല #KeralaFloods2018
10. 2017 ജൂണിൽ പാർലമെന്റിൽ സമർപ്പിച്ച കംപ്ട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ CAG അവലോകന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത പ്രദേശങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തൽ നടത്താൻ കേരളം ഉൾപ്പടെയുള്ള സംസ്ഥാങ്ങൾ മിക്കതും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് @NishaPurushoth2 @vinuvjohn
11. രാജ്യത്ത് 184 വെള്ളപ്പൊക്ക നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്,എല്ലാ വർഷവും വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നതും 61 ഡാമുകൾ ഉള്ളതമായ കേരളത്തിൽ എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം സ്റ്റേഷനുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. #KeralaFloods2018 @asianetnewstv @manoramaonline @TVJanam
12. ഇടുക്കിയിൽ അകെ 6 ടർബൈൻ അതിൽ 2 ടർബൈൻ പ്രവർത്തനരഹിതം. ബാക്കി ഉള്ളതിൽ ഒന്ന് ജൂൺ 26ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചുപൂട്ടി. മൺസൂൺ കാലത്തിനിടക്ക് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഒരു ടർബൈൻ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവരുന്നു, കെഎസ്ഇബി യുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത? #KeralaFloods #IdukkiDam #RebuildKerala
13. ആകെ 4 ടർബൈനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

കേരളത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരന്തങ്ങളോടു കൂടെ ഇതും കൂട്ടിച്ചേർത്തോളൂ #KeralaFloods #IdukkiDam #RebuildKerala
14. ഇടുക്കിയിൽ കൂടുതൽ വൈദുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജല നിരപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചേനെ, 2014 Jun-Jul മാസത്തിലെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ അടുത്തെത്താൻ പോലും 2018 Jun-Jul മാസത്തിൽ സാധിച്ചില്ല.
പീക് സമയത്തു വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് വേണ്ടി ടർബൈൻ shutdown ചെയ്തത് എന്തിന്
15. വാസ്തവത്തിൽ, ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം വൈദ്യുതോത്പാദനം ആണ്. 130 മെഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള ആറു ടർബൈനുകൾ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലുണ്ട്. ഈ വർഷം ഇടുക്കി വൈദ്യുതോൽപാദനം എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ.
16. എന്നാൽ, വൈദ്യുതി പോർട്ടൽ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി CEA, മാസംതോറുമുള്ള ഊർജ്ജോല്പാദനത്തിന്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ, 2018 Jun-Jul യിൽ ഇടുക്കി വൈദ്യുതോൽപാദനം 325 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ്,
2008, 2012, 2014, 2015 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇത് കുറവാണു
17. 2014 Jun-Jul ൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന്റെ 50% മാത്രമേ 2018 ൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചൊള്ളു. കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ജലനിരപ്പ് കുറക്കാൻ സഹായിച്ചേനെ.
18. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് 2017 ആഗസ്ത് 1-ാം തീയതി മുതൽ 130MW ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ടർബൈൻ അടച്ചുപൂട്ടി.
2018 ജൂൺ 26 മുതൽ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 130 MW ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള ടർബൈൻ അടച്ചുപൂട്ടി.
19. മൺസൂൺ സമയത്ത് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി യൂണിറ്റ് എന്തിനാണ് അടച്ചതെന്നു സർക്കാരും പറയുന്നില്ല. ഇടുക്കിയിൽ കുറവ് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനവും ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണമാണ്.

പൂർണ തോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം നടക്കില്ല എന്ന് അറിയാവുന്ന സർക്കാരിന് മുൻകൂട്ടി വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയാമായിരുന്നു

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with AVS

AVS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avs_IND

Sep 16, 2018
1. കണക്കുകള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാണ് തോമസ് ഐസക്ക് കള്ളത്തരം പൊളിച്ചടുക്കിയത്. വീഡിയോ കാണാം.👇#FuelPrice

Thank you sir @drthomasisaac 👍

kairalinewsonline.com/2018/09/11/200…
2. ആദ്യം തന്നെ പൊളിച്ചടുക്കിയത് കേന്ദ്രസർക്കാർ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൂട്ടിയതാണ്.

2011-12 FY പെട്രോളിന്റെ എക്‌സൈസ് നികുതി 14.78 രൂപ,
ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില 105 USD
രൂപ 50-55/USD
ഡീസൽ 2.06 , അണ്ടർ റിക്കവറി ₹13.06 (ഖജനാവിന് നഷ്ടം)

2011-17 ഇൻഫ്‌ളേഷൻ നോക്കിയാൽ 20 നു മുകളി വരും നികുതി
3. അണ്ടർ റിക്കവറി കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനു മുകളിൽ വന്നതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലോകബാങ്കിനെ വരെ ഉപദേശിക്കുന്ന താങ്കൾക്ക് മനസിലായി കാണുമല്ലോല്ലേ. 2012-13 കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ സബ്സിഡി വിഹിതം 1 ലക്ഷം കോടി.
ഇതും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് സർ ☹️
Read 15 tweets
Sep 10, 2018
1. ഇന്നത്തെ @manoramanews കൌണ്ടർ പോയിന്റ് കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞാൽ @shaniprijijose1 ഒക്കെ അജ്ഞതയുടെ അങ്ങേയറ്റം ആയതുകൊണ്ടാണോന്നറിയില്ല. കമ്മി ഫ്രോഡ് @MBRajeshCPM എന്ന റാസ്കൽ പറയണത് അപ്പാടെ സത്യം എന്ന പോലെ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചനയാണ്
CC: @vinuvjohn
2. ആദ്യം തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞ കള്ളം 16 രൂപയാണ് സംസ്ഥാനസർക്കാർ വാറ്റ് നികുതിയായി ഈടാക്കുന്നതെന്നു. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നിങ്ങടെ മനോരമ പാത്രത്തിൽ വന്ന വിൽപ്പന നികുതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിച്ചാൽ മനസിലാകും 20 രൂപയുടെ മുകളിലാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്നു

ഇന്നത്തെ വിലയും ഉണ്ട് 10th Aug @reporter_tv
3. ആ അന്തംകമ്മി @MBRajeshCPM ന്റെ IT സെൽ വാട്സ്ആപ് ചെയ്തുത് ഡൽഹിയിലെ വില്പന നികുതിയുടെ പഴയ കണക്കാണ് എന്നെ ഒള്ളു. അതെടുത്തു മാന്യനെ പോലെ അവൻ വിളമ്പി. നിങ്ങൾ CITU മാധ്യമ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നതും പറയിപ്പിക്കുന്നതും.ഞങ്ങൾ മലയാളികൾ പച്ചയോടെ വിഴുങ്ങുമെന്നു വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റി. 🖕🖕
Read 8 tweets
Sep 10, 2018
1. ഓയിൽ ബോണ്ട്:

യുപിഎ ഗവൺമെന്റിന് കാലഘട്ടത്തിൽ 2004 മുതൽ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില്പന വില നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആയിരുന്നു. അതിൽ പെട്രോളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തത് 2010-ൽ. @abhilashmohanan @parvathy_sujaya @NishaPurushoth2
2. അതെ കാലയളവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതും അതുപോലെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതിനാലും സർക്കാരുകൾ സബ്സിഡി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്ലാനിംഗ് യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ഭീമമായ നഷ്ടത്തിന്റെ പരിഹാരമായി അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരും, @vinuvjohn
3. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഒഎൻജിസിയും ഗെയിലും കൂടി വഹിച്ചു ബാക്കി വരുന്നത് ഒഎംസിയും വഹിക്കാൻ ധാരണയായി. അത് സർക്കാർ ക്യാഷ് കൊടുത്തും സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടുകൾ കൊടുത്തും ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. 2008-09 വരെ സർക്കാർ ഒഎംസിസികൾക്കു ഓയിൽ ബോൻഡുകൾ ആണ് നൽകിയത് .
Read 11 tweets
Aug 24, 2018
1. നിങ്ങൾ അതിരു വിടുന്നു അന്തംകമ്മി സുഹൃത്തുക്കളെ രാഷ്ട്രീയമാവാം പക്ഷെ വർഗീയമാകരുതു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്നു വ്യക്തത വന്നു തുടങ്ങി. ജനം സത്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ അംഹിപ്രയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ 👉🏾👉🏾 #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
2. പരസ്യം- അത് ക്യാബിനറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്കു എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ അല്ലാതെ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ വെയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ. #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
3. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 2 വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാത്രം 40 കോടിയോളം രൂപയാണ് ചിലവഴിച്ചത് അതെല്ലാം പദ്ധിതികളും, അതിൽ പൂർത്തീകരിച്ചതും മറ്റുമായ വിശദംശങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇത് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. #കേരളംഭാരതത്തോടൊപ്പം
Read 12 tweets
Aug 18, 2018
1. The Prime Minister visited Kerala to review the situation arising out of floods in the State. After a review meeting, he made an aerial assessment of the damages caused due to floods in some of the affected areas of the State, as permitted by weather conditions. #KeralaFlood
2. The Prime Minister reviewed the flood situation during a meeting with @CMOKerala and officials of the State Government.
After the review, the PM announced a financial assistance of Rs 500 crore to the State. He also assured relief materials including foodgrains, and medicines
3. PM also announced ex-gratia of @ Rs. 2 lakh per person to the next kin of the deceased and @ Rs. 50,000 to those seriously injured from PM’s National Relief Funds (PMNRF)
The directions have also been issued for early clearance of claims under FasalBimaYojna to agriculturists
Read 9 tweets
Aug 17, 2018
1. Post by @shyam_gopal

വടശ്ശേരിക്കര, റാന്നി, ആറന്മുള, ചെങ്ങന്നൂർ, അപ്പർ കുട്ടനാട്, കുട്ടനാട്.. പമ്പയൊഴുകുന്ന വഴി ഇതാണ്. ആ നാടിനെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇതേ ക്രമത്തിലാണ് പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം സംഭവിക്കുന്നതും. #CallArmySaveKerala #KeralaFloods #KeralaSOS #Kuttanad
2. മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് റാന്നിയിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നപ്പോൾ താഴേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുന്ന വിപത്തിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന ആയിരുന്നു. ആ സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ താഴേക്ക് കുട്ടനാട് വരെ ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അത് നടന്നില്ല.
3. ഇന്ന്, മൂന്നര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും പതിനായിരങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ രക്ഷക്കായി കേഴുന്ന അവസ്ഥ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്ര വലിയ പരാജയം ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ്.
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(