Katinka Slump Profile picture
Als onderwijsjurist werkzaam in dienst van het recht op onderwijs.
May 10, 2018 32 tweets 16 min read
Geachte Kamercie onderwijs, deze vragen stelt u echt aan de verkeerde. De ambtenaren en de minister tasten nog steeds in het duister. Vraag het de ouders! rijksoverheid.nl/binaries/rijks… In de eerste plaats begrijpt de minister het niet. Een kind dat niet op een school tot leren kan komen wil ook voltijds en zeker geen vermindering onderwijstijd!