𝐀𝐦𝐢𝐫𝐮𝐥 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐦 Profile picture
Jun 5, 2018 • 48 tweets • 16 min read
Mari kita mulakan! 1. Iklan raya power dari TNB - Rumah Epik Fantastik.

(Part 1)