Johan S. McGuinne (Eòᵹ̇an) Profile picture
South Saami / Scottish Gael. I'm a poet, translator, teacher, Indigenous scholar and writer, passionate about endangered languages and the sea.
TaxDragon Profile picture 1 subscribed
Sep 21, 2018 7 tweets 2 min read
Har på mig kolt på jobbet idag. För att jag kan, och jag vill. För att jag inte tycker att det är konstigare än att ta på mig en kostym, eller en snygg skjorta. Och just i dag känner jag att det är bra att jag är vuxen, och inte längre en blyg och osäker tonåring med komplex för min kultur. Han som inte så gärna berättade att han kom norrifrån.
Sep 20, 2018 4 tweets 1 min read
- Inga centrala krav på minimum-löneökningar.
- Man skall "förebygga" ohälsa.
- Ett avtal för fler och friskare lärare.
- Varje kommun måste nu sätta upp mål för att sänka sjuktalen.
- LR och Lärarförbundet skall delta i turordningsförhandlingar med andra fackförbund 2019. - Bättre ordning i lönestrukturen, kompetens och erfarenhet skall premieras.
- Turordningsreglerna skall utgå ifrån skolans specifika behov.
- Inga väsentliga förändringar i avtalet från det förra kring turordning.
- Lokala parter åläggs arbetsplatsspecifika arbetsmiljöarbeten.
Sep 19, 2018 9 tweets 2 min read
Some of our students' parents were shocked to hear about the amount of Nazi symbols found around our school and on our students' computers at our parent-teacher conference.

I, however, couldn't be less shocked. I've heard so many of the very same parents complain about the mere presence of immigrants in their sons' and daughters' classes, and seen how they've laughed along to sexist and homophobic jokes in front of their children.
Sep 16, 2018 4 tweets 1 min read
God bless the Swenglish language. Being an EFL teacher never stops being funny. Some quotes from my students:

Did you go to a whale wake? - translation: Did you attend an election night party? I want to have their stools instead! These stink! - translation: I want to have their chairs instead! These are so bad!
Sep 13, 2018 4 tweets 1 min read
The colonial use of the term ‘indigenous’, translates as a unifying, oppressive label used to question our own definitions of authenticity, belonging and hybridity. This use of the term ultimately leads to a future where Settlers, based on their practices of silencing us can claim that the indigene, as defined by the Settler, is gone.
Sep 13, 2018 24 tweets 4 min read
Like so many others from small, colonised communities, I was raised in an abusive family, and growing up, I quickly learnt that remaining silent was an easy way to stay under the radar, but that the very same silence would ultimately drain you and leave you an empty shell. Those of you who know me might have gathered that I’ve never been good at staying silent and though I come from two small cultures more or less stripped of their respective voices by the majority, I've slowly but surely worked myself to a point where I refuse to remain silent.
Sep 12, 2018 6 tweets 1 min read
We are often asked to explain why our languages are important to the world as a whole, and our answers become repetitive and pointless after a while; this is because the question in itself misses the point entirely. In order to revitalise a language, we should not be asked to justify its worth to others, but to think critically about what it means to ourselves.
Sep 12, 2018 23 tweets 4 min read
Tormod was an unmade man in a world of daoine dèante – when others spoke at the opening of some new school, or put on their best Wee Free gloom of a face to talk about the decline, the death, the Deathly Hallows gone Gael, he spent his days minding his own business. The blue of his eyes had long ago told others to leave him alone, the comharradh-cluais carved into the ears of his lone sheep an interrobang of do not try to save me or i’ll save you to hell.
Sep 12, 2018 8 tweets 2 min read


This thread is devoted to a Swedish translation of @Gillebride Mac IlleMhaoil's stunning song "Duan an Fhògarraich". If you haven't listened to it yet, you should do it asap. Flyktingens Vädjan

Du där, som stressat rusar fram genom livet,
och förbi mig som ställts här på bar backe,
Säg mig, vad gjorde jag dig,
förutom att fånga din blick,
säg mig, vad gjorde jag för att förtjäna dina hårda ord?
Sep 12, 2018 5 tweets 1 min read
My third book recommendation of seven (a friend asked me to recommend some books a while ago) is a book that you'd hardly find on any university reading list, but which I read so many times as a child, that it's a wonder that my copy is still in one piece. Carol Carrick's "What Happened to Patrick's Dinosaurs", published some 32 years ago, is a beautifully illustrated children's book in which a young boy named Patrick is told by his older brother that all dinosaurs became extinct more than 60 million years ago, ...
Sep 10, 2018 4 tweets 1 min read
"The Stornoway Way" is arguably one of the best examples of recent Anglo-Gaelic literature, and it spoke to me in a way few other books had ever done before the first time I read it. In fact, I liked this book so much that I chose to devote half of my MLitt thesis to this beast. In and of itself, the story seems boring - a washed-out drunkard, complaining about his love-life and island existence, but beneath this layer of prose, there's something else, something much more important.
Sep 10, 2018 4 tweets 1 min read
This peculiar beast of a novel won a Booker Prize in 1985 and upset a lot of literary critics who thought that Keri's language was "too different" and, when they couldn't criticize her prose, that her Maori-ness wasn't authentic enough to allow her to write about Maori characters "The Bone People" focuses on love, and belonging, centering three odd characters who have been rejected, or have rejected society because of past mental and physical, intra-generational and personal wounds, thus making it a poetic but also a hard, traumatic read.
Sep 8, 2018 7 tweets 1 min read
Daenbiejvien veeljemebiejvien rïjhkebeajvan Svöörjen bielesne, daennie Saepmesne.

Mearan almetjh Svöörjesne steemmadieh, saemieh dovne daalhkadahken jah maadtoej reaktaj åvteste vuastalieh Såevmien bielesne. Ij maehtieh neajhkodh ahte mijjieh saemieh gujht ov-våajnoes libie dennie politihkeles digkiedimmesne.

Dan diehte gujht vihkeles ahte daelie aktesne barkebe, jalhts ovmessie laantine årroeminie.
Sep 8, 2018 6 tweets 1 min read
Jag känner en del samer som inte tänkt rösta, för att de känner att det svenska systemet inte respekterar våra rättigheter, och att det svenska partisystemet ignorerar våra behov och våra röster. Andra talar om röstskolkning som ett dekolonialt val, ett försök att sätta sig utanför det koloniala förtrycket som statsmakten representerar.
Sep 7, 2018 5 tweets 1 min read
Seachd uair, nam dhùsgadh ‘sa mhaduinn,
feumaidh mi a bhith ùrail,
feumaid mi a’ dol sìos an staidhre,
feumaid mi mo bhòbhla,
feumaid mi ag ith mo ghràn Chì mi gach a h-uile rud -- ar n-ùine a' ruith air sgiathaibh
gliog, glòg, abair brùchd dhe na daoine,
feumaid mi a dol sìos dhan stad-bus
feumaid mi a dol leis am bus, tha mi a’ faicinn mo chàirdean (mo chàirdean)
Aug 1, 2018 5 tweets 1 min read
Also, while we're talking about ourselves, which I do so well, without my knowledge of my languages, I would've lost out on some of the coolest experiences I've ever had. I have written radio shows, worked for magazines, been on TV, travelled extensively and met amazing people. And all this while constantly feeling like I'm on a journey of healing myself. My languages are my home. I'm nothing without my languages. And sure, this love can be translated into a skill that can be used to earn money, but that is beyond the point.
Jul 29, 2018 4 tweets 1 min read
Det pratas sällan om vår förkristna religion och när det görs är fokuset alltid på nåjden som automatiskt kodas som man. I Lexikon Lapponicum görs det dock klart att den hedniska trolldomen utövas av alla oavsett kön, och att det därför är skillnad på kvinnliga och manliga nåjder där nåjd och verben som förknippas med det syftar på manlig religiositet och det som sågs som trolldom, medan den kvinnliga motsvarigheten kallas för någonting helt annat.

Ordet för att utöva kvinnlig nåjdkonst är för övrigt goehpestalledh. Det har samma rot som ordet för mögel.
Jun 26, 2018 14 tweets 2 min read
Det är så tacksamt att som @Ivarpi ifrågasätta renskötselns existensberättigande, utan att för den sakens skull ha satt sig in i de koloniala system som skapat den situation som vi har idag. Genom att framställa gruvkritiken som någonting som enbart förs av en grupp marginaliserade, framtidsfrånvända kufar som av någon anledning tycker att de ska få pengar för att bedriva renskötsel, ...
Jun 25, 2018 5 tweets 1 min read
En Unge Høyre-politiker föreslår att samer ska få öppna bordeller och kasinon.

Att avfärda detta som ett skämt, utan att förstå - eller kanske just för att man förstår - det man anspelar på här är så otroligt dåligt att det inte går att försvara. Urfolksreservat i USA kan idag driva kasinon, men inrättades ursprungligen som koncentrationsläger, och flera stater förbjöd urfolk att lämna sina reservat tills långt in på 1900-talet, och det var först 1965 som alla urfolk fick rösträtt i USA.
Jun 16, 2018 20 tweets 4 min read
On Friday, four #Saami Reindeer Herding Communities, from both sides of the Swedish/Norwegian border declared a moratorium at the Nása Mountain, to challenge the proposed opening of a mine in the area.

What follows are excerpts from their Moratorium Statement: Since time immemorial, the Nása Mountain has been used as grazing pastures by reindeer herding Saami. Through a system of ecologically sustainable hunting, fishing and reindeer husbandry, this area has become a site where Saami have co-existed with nature on its own terms.
Jun 5, 2018 6 tweets 2 min read
Grattis på nationaldagen. Idag, för 495 år sedan, valdes Gustav Vasa till kung vid ett landsmöte i Strängnäs. För oss samer betydde detta en intensifiering av kolonisationen av Saepmie, i och med att Gustav Vasa insåg hur rikt vårt land var, och den beryktade bågskatten infördes. I korta ordalag gick den ut på att alla samiska män i Åsele och Ume Lappmark skulle skatta från och och med det att de kunde spänna en pilbåge, fram tills dess att de var så gamla att de inte längre orkade med detta.