Philippe Smet Profile picture
Tweets in ENG+NL. #Physics, energy, optics, sustainability, academic life, #scicomm and #infographics. Proud father, #Ghentian and researcher at #UGent.
Sep 28, 2018 23 tweets 9 min read
750 megawatt zoeken voor het #afschakelplan, 5 gigawatt importeren. Grote getallen, maar wat betekenen ze juist? Waarom staat de energie-afrekening in kilowattuur en waarom stoppen we geen zonnestroom in #batterijen? En wat met #kernenergie? Een ⚡elektrisch ⚡draadje! De watt is de eenheid van vermogen, en is gelijk aan de energie (Joule) die per tijdseenheid (seconde) geleverd wordt. Een waterkoker van “1000W” zet dus elke seconde 1000J elektrische energie om in warmte. Na één minuut is dus 1000W x 60s = 60.000 Joule aan warmte geleverd.