Mackan Profile picture
Geek. Tweeting in both English and Svenska. Oh - and I don't see with my Eyes. (Pronoun: He / Him preferred)
Jun 1, 2018 147 tweets 45 min read
Gillar ni den här tweeten, så får ni en tweet om hur det är att vara #blind i #Sverige. Upp till 150 st eller 2 dygn, vilket som kommer först.

Det är naturligtvis enbart baserat på mina egna erfarenheter. 1) I Sverige finns inga lagat som reglerar blinda personers tillgång till utbildning i Punktskrift. Många blinda personer är därför också analfabeter, kan inte rösta, får ingen samhällsinformation, etc.