Discover and read the best of Twitter Threads about #holochain

Most recents (2)

Uzun bir araştırmanın ardından elde edilen bilgileri içeren #holochain #hot ile ilgili flooda hoşgeldiniz. Biraz uzun oldu ama tüm yönleri ile anlatmak istedim, çayınız kahveniz hazırsa buyrun lütfen.
Holo chain nedir?
Basit bir ifade ile anlatmak gerekirse Blockchain ağı üzerine yer alan her hangi bir coine değil, bizzat sistemin kendisine yani Blockchain’e rakip, alternatif bir ağ projesidir. Gerçek anlamda merkeziyetsiz ve dağıtık yapıda olması, işlemlerin çok hızlı
yapılması ve depolama kaynaklı bir sorunu bulunmaması hedefi ile selefinden ayrılmaktadır. Ico’sunda özel satış yapılmamış, bonus verilmemiş, balinaların tokenleri toplamasını önlemek için özel bir algoritma yazılıp önlem alınmıştır. Bunun dışında ekip pazarlama faaliyetleri
Read 29 tweets
1/ This ongoing thread and subthreads - mostly between @leashless, @pospigos, and @artbrock - is incredible. Deepest, no holds barred discussion I've seen about @holochain and it's potential fundamental design mistakes wrt how/how much it enables privacy/transparency...
2/ I'll give some central points here, but read the thread and all the sub threads, they're excellent...
3/ @leashless’s basic critique of @holochain: "'Social capitalism is just more capitalism...' We are just taking our relationships and making them legible to the market, for monitoring, tokenization, and extraction. We will not like it. We will not like it AT ALL.”
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!