#رشتو
۱- طرح سؤال از #روحانی در جلسه مجلس نظام / نمایندگان از پاسخ به ۴سؤال از ۵سؤال قانع نشدند.
بر اساس قانع نشدن نمایندگان نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهوری به ۴ سوال، سوالات مطرح شده به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد ⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۲- و پس از آن نتایج بررسی قوه‌قضاییه بار دیگر به مجلس ارجاع می‌شود و مجلس در این باره تصمیم‌گیری می‌کند
بیش از هشتاد عضو مجلس نظام با طرح سؤالات مختلف از آخوند روحانی وی را به مجلس کشانده بودند.⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۳- عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریمهای بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چند ساله، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی پنج محور سؤال از آخوند روحانی است.⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۴- دهقان عضو مجلس نظام: چرا اسامی لیست دریافت کنندگان بازار ارز را منتشر نمی‌کنید از چه می‌ترسید؟ چرا وقتی که مردم نگران گرانی و تورم بودند صدها میلیون دلار را صرف سفرهای خارجی غیرضروری کردید؟⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۵- آخوند مجتبی ذوالنور خطاب به آخوند روحانی:‌ شما حتی یک جلسه ستاد مبارزه با قاچاق ارز را به ریاست خودتان تشکیل ندادید؟
آقای روحانی شما گفتید با روز اول برجام تمام تحریمها لغو می‌شود و همه تحریمهای غیرهسته‌یی هم لغو می‌شود، لغو تحریمها کجاست؟⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۶- آخوند مجتبی ذوالنور:
چرا با همه بانکهای بزرگ مشکل داریم؟
شما رئیس‌جمهور سوئیس هستید؟ یا جمهوری اسلامی؟
کاخ برجام با یک لگد ترامپ خراب شد.⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۷- آخوند روحانی:‌
۵دیماه ۹۶ بود که مردم ناگهان دیدند که عده‌یی در خیابان شعار میدهند و شعارها کم کم تبدیل به شعارهای هنجارشکنانه و غیرقابل قبول برای همه مردم شد. مردم دچار حیرت شدند و درست است که مردم در راهپیمایی‌ها پاسخ قاطع دادند اما درعین‌حال این حادثه، حادثه کم‌نظیری بود⬇️
۸- آخوند روحانی: ما در معرض آسیب هستیم، ما در لبه تهدید هستیم.
من اگر تهدید شوم به ترور، مهم نیست. چه شد که عده‌یی هوس کردند رئیس‌جمهور مملکت را به ترور تهدید کنند؟ اگر اتحاد داشته باشیم،‌ فیضیه به جایی تبدیل نمی‌شود که آب به آسیاب دشمن بریزند.⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم
۹- خبرگزاری رویتر، روحانی‌گفت:‌ بسیاری از مردم اعتمادشان را به آینده ج . ا از دست داده‌اند و درمورد قدرت آن شک دارند.
چون اعضای مجلس قانع نشدند.
مطابق قوانین نظام اگر اکثریت مطلق، یعنی نصف به اضافه یک و بیشتر از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشوند، وی توبیخ و کارت زرد دریافت می‌کند.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ایران آزادی

ایران آزادی Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(