ایران آزادی Profile picture
ایران آزادی رسانه‌یی برای تحقق آزادی، دموکراسی و برابری
Aug 28, 2018 9 tweets 5 min read
#رشتو
۱- طرح سؤال از #روحانی در جلسه مجلس نظام / نمایندگان از پاسخ به ۴سؤال از ۵سؤال قانع نشدند.
بر اساس قانع نشدن نمایندگان نسبت به پاسخ‌های رییس‌جمهوری به ۴ سوال، سوالات مطرح شده به قوه‌قضاییه ارجاع خواهد شد ⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم ۲- و پس از آن نتایج بررسی قوه‌قضاییه بار دیگر به مجلس ارجاع می‌شود و مجلس در این باره تصمیم‌گیری می‌کند
بیش از هشتاد عضو مجلس نظام با طرح سؤالات مختلف از آخوند روحانی وی را به مجلس کشانده بودند.⬇️
#IranRegimeChange
#براندازم