Harry Dillema Profile picture
Feb 19, 2018 11 tweets 4 min read Twitter logo Read on Twitter
In combinatie met goed getimede storingen in het donorregister, regelmatige bezoekjes aan vergrijzingstehuizen en hypermoderne mobiele uitbeenklinieken, kan Nederland een bloeiende orgaanindustrie tegemoet zien. #donorwet #sleepwet
Met een goed functionerend #sleepwet|netwerk kunnen geschikte kandidaat-orgaandonoren worden opgespoord en nog dezelfde dag een in vertrouwen overeengekomen vrijwillige bijdrage in natura leveren. #donorwet
#Holleeder wekt een betrouwbaarder indruk dan de gemiddelde politicus afkomstig uit de andere als politieke partijen geregistreerde organisaties, dus dat zal het vertrouwen in de politiek alleen maar goed doen.
Zie je de regering #Holleeder al genoegen nemen met een #MH17 onderzoek waarin cruciaal bewijsmateriaal wordt achtergehouden of de verdachte een veto kan uitspreken over de publicatie van dat bewijsmateriaal?
De regering #Holleeder zou de provincie Groningen in no time van een deplorabel gasplundergewest in een bloeiende, met zonnecellen gepowerde, nederwiet-kolchoz omtoveren.
Het Kabinet #Mieremet I is er nooit gekomen, maar John Mieremet was met zijn aardgas-voor-zonnecellen-voor-nederwiet programma voor Groningen zijn tijd ver vooruit:
De bedoeling van de Wet Mieremet was om alle aardgasinkomsten te besteden aan zonnecelinstallaties voor alle Groningers, die dan werden afbetaald met de productie van nederwiet. Briljant idee, dus gesneuveld.
De verlies draaiende LNG terminal in Rotterdam kan dan afgebroken worden en in Delfzijl opnieuw opgebouwd worden tot een THC terminal. THC heeft een hogere calorische waarde dan LNG en kan gewoon vloeibaar, drukloos en bij omgevingstemperatuur vervoerd worden.
Veel mensen zijn bang dat de uit het ambacht afkomstige vakministers in een regering #Holleeder betrouwbaarder zullen zijn dan de juristen, economen of historici, waardoor bestaande financiële machtsstructuren ernstig ontwricht kunnen raken.
Zo zal het Kabinet #Holleeder naar alle waarschijnlijkheid Artikel 107 van het Verdrag van Maastricht, waarin de EU ons monetaire beleid buiten het democratisch besluitvormingsproces plaatste, aan zijn laars lappen en zelf geld gaan drukken en in omloop gaan brengen.
Dat geld kan geleend worden tegen een fatsoenlijke rente van 25%, zodat krediet alleen in productieve activiteiten wordt geinvesteerd en niet langer in economieverstikkende asset bubbles. Regering #Holleeder

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Harry Dillema

Harry Dillema Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(