Discover and read the best of Twitter Threads about #framing

Most recents (2)

Heute erscheint "Feindliche Übernahme", das neue Buch von Thilo #Sarrazin. Eine vollkommen subjektive und unvollständige Rezension von @abususu (yas)
Einleitung; #Sarrazin nennt "Deutschland schafft sich ab", sein Vorgängerbuch, "aus heutiger Sicher eher vorsichtig." Sie sollten sich also besser anschnallen. #SarrazinKompakt (yas)
#Sarrazin blickt zurück auf seine Zeit als Finanzsenator in Berlin: "Die soziale Problematik dieser Stadt war offenbar nicht zu trennen von der Problematik der muslimischen Minderheit." Dazu sagt … #SarrazinKompakt (yas)
Read 52 tweets
Geachte Kamercie onderwijs, deze vragen stelt u echt aan de verkeerde. De ambtenaren en de minister tasten nog steeds in het duister. Vraag het de ouders! rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
In de eerste plaats begrijpt de minister het niet. Een kind dat niet op een school tot leren kan komen wil ook voltijds en zeker geen vermindering onderwijstijd!
In de tweede plaats is dit discriminerend. Zieke kinderen hebben altijd recht op afstandsonderwijs! Dat geldt niet voor kinderen die te overprikkeld of te slim zijn voor een klas. Zij krijgen alleen afstandsonderwijs als zij naar de klas teruggaan waar ze ten onder zijn gegaan!
Read 32 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!