Morten Sodemann Profile picture
Jul 16, 2018 22 tweets 9 min read Twitter logo Read on Twitter
Kraftige indicier på at vi i Danmark r markant dårligere t at løfte dansksprog blandt ikke-vestlige to-sprogede end blandt vestligt to-sprogede. Før #dkpol uddeler dummebøder t patienter m tolkebehov skal de læse lektier #sundpol sprogmuseet.dk/sprogtilegnels…
1. Dansk er et særligt svært #sprog at tilegne sig fordi danskere taler utydeligt, udtaler forkert og fjerner endelser kristeligt-dagblad.dk/danmark/derfor…
2. For at lære et nyt sprog som voksen skal to ting være opfyldt: det skal være meningsfyldt (dvs. ikke kun arbejdssprog som der står i den danske intergrationslov), det skal være relevant og det må ikke medføre at man mister for meget af sin identitet library.au.dk/fileadmin/www.…
3. Det kræver helt specielle kompetencer at undervise analfabeter i dansk sprog - ofte har de nederlag med sig som de ikke ønsker at gentage library.au.dk/fileadmin/www.…
4. Sprogindlæring forudsætter en vis kulturel "fascination" eller tydelig gevinst at tilegne sig et sprog der ligger meget langt fra ens egen sprogstamme library.au.dk/fileadmin/www.…
5. Danskere / skandinaver er sproglige analfabeter og forstår ikke at de selv er med til at skabe unødvendige sproglige sammenstød med udlændinge skemman.is/bitstream/1946…
6. Udlændinge oplever meget hyppigt sproglige sammenstød og det fratager dem med tiden lysten til at tale dansk skemman.is/bitstream/1946…
7. Danskere mener måske de selv er dygtige til fremmedsprog, men det mener andre ikke. Det engelsk vi taler er forsimplet, upræcist og har for lav faglig præcision. Man internationale virksomheder slås med at medarbejdere samles i sprogklynger videnskab.dk/kultur-samfund…
8. Undersøgelse af samme universitetsforelæsning på dansk & på engelsk viste: a) faglige niveau faldt, b) Tvivlsspørgsmål stilles ikke, c) anekdoter, humor, sammenligninger udelades, d) forelæseren r upersonlig,kedelig e) forelæser bruger tid på at forklare manglende ord
9. Danskerne tror de har opfundet "hygge". Det har de ikke. Det findes på alle sprog og i modsætning til det danske hygge, så kan hygge på andre sprog gradbøjes - f.eks. "junbai" & "junbai sabi" på portugisisk kriol repositorio.unb.br/bitstream/1048…
10. De riges børn i København lærer dansk af deres au-pair - og det er et hybrid dansk som breder sig nyheder.tv2.dk/article.php/id…
11. To-sprogethed kan føre til en reduceret sproglig styrke i nogle begrebs domæner og modersmålest ordstillinger mixes med andetsproget så man ender med to sprog der fremtræder "halvgode" tidsskrift.dk/nfg/article/vi…
12. danskere er besatte af udtale og at sproget fungerer strengt forudsigeligt (ellers "forstyrrer" det) - dét er også et fokus i sprog undervisningen....MEN eleverne siger det hæmmer indlæring andetsprogsforskning.ku.dk/forskning/koeb…
13. Danskere tilegner personer der taler med accent negative personlighedstræk - og flertallet af dem der taler med accent bekræfter det researchgate.net/publication/29…
14. Danskere har et tydeligt sprogligt hierarki med Dansk øverst, dernæst engelsk, tysk og fransk mens Mellemøstlige sprog ligger allernederst og som indvandrer er det er vigtigt at tale så tæt på rigsdansk som muligt researchgate.net/publication/29…
15. Engelsk er et hospitable language (et gæstfrit sprog), som kan tales på mange måder uden at det vækker anstød, latterliggøres eller fører til udelukkelse fra fællesskaber. Dansk er et ugæstfrit sprog information.dk/debat/2017/10/…
16. Ofte argumenteres at danske immigranter t USA hurtigt lærte engelsk, men de rejste netop f at søge nye muligheder & engelsk ligner dansk mht vokallyde & mange låneord. Dansk blev direkte upatriotisk i USA under 1.Verdenskrig & blev tvunget aflært danishmuseum.org/dansk/udforsk/…
17. 33 % af indvandrere taler primært dansk derhjemme, mens 20 % stort set ikke har danske venner - sprog læres når man hygger sig sammen dr.dk/nyheder/indlan…
18. Man lærer bedst andetsprog EFTER man har lært modersmål og INDEN man er 15 år gammel jstor.org/stable/1128751…
19. Social afstand skaber negative dårlige sprog lærings miljøer hvis: a) det ene sprog er forbundet med magt/dominans, b)kulturer opfattes som forskelligartede eller b) der er en negativ forhåndsforståelse/mange åbenlyse fordomme onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111…
20. Hvis du vil læse mere om sprogtilegnelse, #integration og helbred: ligeglobalsundhed.blogspot.com/2018/02/blog-s…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Morten Sodemann

Morten Sodemann Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(