Discover and read the best of Twitter Threads about #dkpol

Most recents (3)

Kraftige indicier på at vi i Danmark r markant dårligere t at løfte dansksprog blandt ikke-vestlige to-sprogede end blandt vestligt to-sprogede. Før #dkpol uddeler dummebøder t patienter m tolkebehov skal de læse lektier #sundpol sprogmuseet.dk/sprogtilegnels…
1. Dansk er et særligt svært #sprog at tilegne sig fordi danskere taler utydeligt, udtaler forkert og fjerner endelser kristeligt-dagblad.dk/danmark/derfor…
Read 22 tweets
1/7 Altid hyggeligt, når net kommunisterne hacker og spammer min pc i parlamentet. 50.000 mails siden weekenden med stort set enslydende tekster.
Denne gang fordi jeg i morgen stemmer for, at kunstneres ophavsret gælder på nettet som alle andre steder. #eudk #dkpol #dkmedier
2/7 Der er ikke tale om masseovervågning.
Der er ikke tale om begrænsning af ytringsfrihed med mindre du stjæler andres værker til kommerciel brug.
Der er heller ikke tale om såkaldt link tax i artikel 11. Bloggere kan roligt arbejde videre.
3/7 Der er alene tale om aktive kommercielle platforme, som skal betale for at bruge folks værker i kommerciel øjemed. Alle passive platforme, markedspladser, wiki, clouds, lukkede netværk er undtaget af det forslag, som jeg har været med til at lave og stemmer for i morgen.
Read 7 tweets
Kære #Digdk @regeringDK @EllenTraneNorby @_MaiMercado @MereteRiisager

Det er lykkedes jer at smadre tilliden til staten så grundigt at selv skolebørn nu begynder at lyve, fordi de har mistillid til systemet.

Regningen for dette kan næppe undervurderes

linkedin.com/feed/update/ur…
Jeg sagde dette ville ske helt tilbage i 2003 - og hvad man skal gøre
Klokken er nu over 12 - og tilliden er tabt. Save what can be saved.
blog.privacytrust.eu/public/Reports…
Fonden for Digital Identitet og Sikkerhed (@Idsikkerhed) rummer løsninger på disse problemer. Men når man først har skabt en følelsesbaseret "krig", kan rationelle tiltag ikke løse problemet. Tager generationer

Sent men aldrig for sent at gøre det rigtige
linkedin.com/pulse/announci…
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!