Discover and read the best of Twitter Threads about #flygtninge

Most recents (1)

Kraftige indicier på at vi i Danmark r markant dårligere t at løfte dansksprog blandt ikke-vestlige to-sprogede end blandt vestligt to-sprogede. Før #dkpol uddeler dummebøder t patienter m tolkebehov skal de læse lektier #sundpol sprogmuseet.dk/sprogtilegnels…
1. Dansk er et særligt svært #sprog at tilegne sig fordi danskere taler utydeligt, udtaler forkert og fjerner endelser kristeligt-dagblad.dk/danmark/derfor…
Read 22 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!