Morten Sodemann Profile picture
Professor of Global & migrant health, Senior Consultant Infect Diseases. Health systems research, Equity, social determinants,globalhealth
Jul 16, 2018 22 tweets 9 min read
Kraftige indicier på at vi i Danmark r markant dårligere t at løfte dansksprog blandt ikke-vestlige to-sprogede end blandt vestligt to-sprogede. Før #dkpol uddeler dummebøder t patienter m tolkebehov skal de læse lektier #sundpol sprogmuseet.dk/sprogtilegnels… #integration #flygtninge #tolkegebyr